Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Rep.capitale la Sc.Gen. nr.4 Sf. Ilie, Toplita-Luc. de reparatii, finisaje ext., int. si inlocuire tamplarie.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
209.720 RON

Castigatorul Licitatiei: SA PROTELCON SRL
Anunt de atribuire numarul 15914/24.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 8934
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SCOALA GENERALA NR.4 SFANTU ILIE
Adresa postala: STR.STEFAN CEL MARE NR.21, Localitatea: Toplita, Cod postal: 535700, Romania, Punct(e) de contact: MARIA CSATLOS-BLAGA, Tel.0266341700, Email: [email protected], Fax: 0266341700, Adresa internet (URL): str.Stefan cel Mare, nr.21, Toplita, jud. Harghita
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Rep.capitale la Sc.Gen. nr.4 Sf. Ilie, Toplita-Luc. de reparatii, finisaje ext., int. si inlocuire tamplarie.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: la autoritatea contractanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de reparatii si izolatii termice, finisaje exterioare si interioare si inlocuire timplarie din lemn cu timplarie din PVC.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45421000-4 - Lucrari de tamplarie (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
209, 720.05RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
491 din 21.05.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 674 Denumirea: Lucrari de reparatii, finisaje ext., int. si inlocuirea tamplariei la Sc.Gen.nr.4 Sf.Ilie Toplita
V.1) Data atribuirii contractului 7/19/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SA PROTELCON SRL
Adresa postala: Str.Garii, nr.44, Localitatea: Reghin, Cod postal: 545300, Romania, Tel.0265511700, Email: -, Fax: 026511700, Adresa internet (URL): -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 210000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 209720.05 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Consiliului Local al Municipiului Toplita
Adresa postala: str. N.Balcescu, nr. 55-57, Localitatea: Toplita, Cod postal: 535700, Romania, Tel.0266341772, Email: [email protected], Fax: 0266341772, Adresa internet (URL): www.primariatoplita.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2007 15:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer