Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retea de apa str. Movilei, O. Goga si Crinului - municipiul Tarnaveni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.327 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Maranata Prest Serv SRL Tarnaveni
Anunt de atribuire numarul 103665/14.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7, Localitatea:  Tarnaveni, Cod postal:  545600, Romania, Punct(e) de contact:  TEODOR MUTH, Tel. 0265/443400, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0265/446312, Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Retea de apa str. Movilei, O. Goga si Crinului - municipiul Tarnaveni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Tarnaveni
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea retelelor de apa pe str. Movilei, O. Goga si Crinului in Municipiul Tarnaveni
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 327RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 52/1 Denumirea: Retea de apa str. Movilei, O. Goga si Crinului -municipiul Tarnaveni
V.1) Data atribuirii contractului 10/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Maranata Prest Serv SRL Tarnaveni
Adresa postala:  Tarnaveni, str. Victoriei nr. 51, Localitatea:  Tarnaveni, Cod postal:  545600, Romania, Tel. 0265 - 446064, Email:  [email protected], Fax:  0265 - 446064
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14327.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14327.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Invitatia de participare nr. 267194/28.09.2010; Anuntul de atribuire nr. 121301/03.11.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures - sectia comercial
Adresa postala:  str. Balyai, nr. 30, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540067, Romania, Tel. 0265/267856, Fax:  0265/267856
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  P-ta Primariei, nr. 7, cam. 23, Localitatea:  Tarnaveni, Cod postal:  545600, Romania, Tel. 0265/443400, Fax:  0265/446312
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.03.2011 11:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer