Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retea de canalizare menajera pe str. Gorunului


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
43.518 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. MARANATA PREST S.R.L. Tarnaveni
Anunt de atribuire numarul 8701/11.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 13188
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala: Piata Primariei, nr. 7, Localitatea: Tarnaveni, Cod postal: 545600, Romania, Punct(e) de contact: Mirela Modorcea, Tel.0265/443400, Email: [email protected], Fax: 0265/446312, Adresa internet (URL): www.primariatarnaveni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Retea de canalizare menajera pe str. Gorunului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str. Gorunului, Tarnaveni, jud. Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unei retele de canalizare menajere pe str. Gorunului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Canalizare de ape reziduale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
43, 518RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Valoarea lucrarii
85%
Descriere:
2.
Termen de executie
5%
Descriere:
3.
Planul calitatii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15/14.05.2007 Denumirea: Retea de canal menajer pe strada Gorunului
V.1) Data atribuirii contractului 5/29/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MARANATA PREST S.R.L. Tarnaveni
Adresa postala: Tarnaveni, strada Victoriei, nr. 51, Localitatea: Tarnaveni, Cod postal: 545600, Romania, Tel.0265/446215
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 80000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43518.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3199538, Fax: 021/3118095
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures
Adresa postala: Targu Mures, str. Bolyai, nr. 30, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel.0265/267856, Fax: 0265/267856
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Tarnaveni, Directia Tehnica
Adresa postala: Str. 22 Decembrie, nr. 2, Localitatea: Tarnaveni, Cod postal: 545600, Romania, Tel.0265/443417, Fax: 0265/443418
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2007 11:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer