Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retea de canalizare menajera si statie de epurare a apelor uzate in comuna Turt, judetul Satu Mare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.659.995 RON

Castigatorul Licitatiei: SC BENY ALEX SRL
Anunt de atribuire numarul 80597/09.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 73595
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Turt
Adresa postala: Primaria comunei Turt, com. Turt, str. Piata-Eroilor, nr.18, jud. Satu-Mare, Localitatea: Turt, Cod postal: 447330, Romania, Punct(e) de contact: Ioan Belbe, Tel.0261-834672, 0261-834575, 0261-834403, Email: [email protected], Fax: 0261-834574
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Retea de canalizare menajera si statie de epurare a apelor uzate in comuna Turt, judetul Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: localitatea Turt
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor pentru retea de canalizare menajera si statie de epurare a apelor uzate in localitatea Turt, judetul Satu Mare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 659, 995RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Durata garantiei de buna executie
15%
Descriere:
3.
Durata de executie
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S119-172800din25.06.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4478/2009 Denumirea: RETEA CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE, IN LOCALITATEA TURT, JUDETUL SATU MA
V.1) Data atribuirii contractului 10/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BENY ALEX SRL
Adresa postala: str. Victoriei, nr. 3/C, jud. Satu Mare, Localitatea: Negresti-Oas, Cod postal: 445200, Romania, Tel.0261-854101, Fax: 0261-854101, Adresa internet (URL): www.benyalex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3747382.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2659995.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conform art.40, alin.2 din OUG nr.34/2006cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, un exemplar din documentatia de atribuire, deoarece, din motive tehnice (volumul foarte mare, ce cuprinde, inclusiv planse desenate ), nu a fost posibila atasarea documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Oradea
Adresa postala: Str. Parcul Traian, nr.10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259-426881, Fax: 0259-415903
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Turt
Adresa postala: str. Piata Eroilor, nr. 18, Localitatea: Turt, Cod postal: 447330, Romania, Tel.0261-8346720261-834575, 0261-834403, ,Email: [email protected], Fax: 0261-834574
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2009 23:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer