Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retea de canalizare menajera si statie de epurare in satul Gulia, comuna Tartasesti, judetul Dambovita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.183.740 RON

Castigatorul Licitatiei: SC POTENTIAL CONS SRL
Anunt de atribuire numarul 16497/17.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 13791
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Tartasesti (Primaria comunei Tartasesti)
Adresa postala: Comuna Tartasesti, str.Principala, nr.624, jud.Dambovita, Localitatea: Tartasesti, Cod postal: 137435, Romania, Punct(e) de contact: Ecaterina Simionescu, Tel.0245/261261, Email: [email protected], Fax: 0245/261239, Adresa internet (URL): Comuna Tartasesti, str.Pricipala, nr.624, judetul Dambovita
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Retea de canalizare menajera si statie de epurare in satul Gulia, comuna Tartasesti, judetul Dambovita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Tartasesti, satul Gulia, judetul Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de lucrari pentru executia retelelor exterioare de canalizare menajera si statie de epurare in satul Gulia, comuna Tartasesti, judetul Dambovita,
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.1)
45252100-9-Statie de epurare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 2, 183, 739.41 RON si 2, 892, 225.73RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2679/2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5328/31.08.2007 Denumirea: Retea de canalizare si statie de epurare in sat Gulia, com.tartasestio, judetul Dambocvita
V.1) Data atribuirii contractului 8/31/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC POTENTIAL CONS SRL
Adresa postala: Judetul Dambovita str.Gimnaziului nr.18, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130017, Romania, Tel.0245/611384
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 2183739.41/2892225.73 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoles nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: Str. Emil Zolla nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretariatul Primariei comunei Tartasesti, judetul Dambovita
Adresa postala: Strada principala, Localitatea: Tartasesti, Cod postal: 137435, Romania, Tel.0245261261, Email: [email protected], Fax: 0245261239
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2007 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer