Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE, COMUNA SILISTEA, JUDETUL CONSTANTA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.946.267 RON

Castigatorul Licitatiei: SOCIETATEA DE CONSTRUCTII, INSTALATII SI MONTAJ (S.C.I.M.) S.A.
Anunt de atribuire numarul 82122/07.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 67817
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SILISTEA (CONSILIUL LOCAL SILISTEA)
Adresa postala: str.Primariei nr. 121, Localitatea: Silistea, Cod postal: 907270, Romania, Punct(e) de contact: Estrela Iordache, Tel.0241820449, 0788083891, Email: [email protected], Fax: 0241820449, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE, COMUNA SILISTEA, JUDETUL CONSTANTA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA SILISTEA, JUDETUL CONSTANTA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI CONSTRUCTIA STATIEI DE EPURARE A APELOR REZIDUALE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 946, 266.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
PRETUL OFERTEI
50%
Descriere:
2.
PLANUL CALITATII LUCRARII
25%
Descriere:
3.
PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR
15%
Descriere:
4.
DURATA DE EXECUTIE
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2866 Denumirea: RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE, COMUNA SILISTEA, JUDETUL CONSTANTA
V.1) Data atribuirii contractului 9/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII, INSTALATII SI MONTAJ (S.C.I.M.) S.A.
Adresa postala: STR. VIFORULUI NR. 4, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900124, Romania, Tel.0241/582000, Email: [email protected], Fax: 0241/584678, Adresa internet (URL): WWW.SCIM.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2946266.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 8
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
EXECUTARE SAPARURI MANUALE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
INTREAGA DOCUMENTATIE ESTE PUBLICATA IN SEAP
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: STR. TRAIAN NR. 23, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241/615248, Fax: 0241/616603
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA SILISTEA
Adresa postala: STR. PRIMARIEI NR. 121, Localitatea: SILISTEA, Cod postal: 907270, Romania, Tel.0241/820449, 0788083891, Email: [email protected], Fax: 0241/820449
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2009 11:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer