Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retea de canalizare si statie de epurare si retea de alimentare cu apa in satele Teslui, Viisoara Mosneni si Urieni, Modernizare drumuri comunale in satul Viisoara Mosneni, Gradinita cu 2 Sali de clasa si protejarea unor elemente de cadrul natural Fint


Anunt de participare numarul 85564/01.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Teslui (Primaria Comunei Teslui)
Adresa postala: Str. Unirii, nr. 26, Localitatea: Teslui, Cod postal: 207580, Romania, Punct(e) de contact: Resceanu Costica, Tel.0251.456.606, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0251.456663, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Retea de canalizare si statie de epurare si retea de alimentare cu apa in satele Teslui, Viisoara Mosneni si Urieni, Modernizare drumuri comunale in satul Viisoara Mosneni, Gradinita cu 2 Sali de clasa si protejarea unor elemente de cadrul natural Fintina Mireseisatul Preajba de Padure, Comuna Teslui, Judetul Dolj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Teslui, judetul Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
componenta 1 Elaborare proiect tehnic si detalii de executie in conformitate cu Ordinul 863/2008, antemasuratori, liste de cantitati, caiete de sarcini pe specialitati, documentatii pentru obtinerea avizelor si a autorizatiei de construire conform studiilor de fezabilitate anexate in documentatia de atribuire, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor
- componenta 2 Executarea lucrarilor de canalizare si epurare ape menajere, alimentare cu apa, astfaltare drumuri comunale, construirea unei gradinite cu 2 sali de clasa siprotejarea unor elemente de cadrul natural Fintina Miresei in conformitate cu proiectul tehnic
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45214200-2-Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
componenta 1 Elaborare proiect tehnic si detalii de executie in conformitate cu Ordinul 863/2008, antemasuratori, liste de cantitati, caiete de sarcini pe specialitati, documentatii pentru obtinerea avizelor si a autorizatiei de construire conform studiilor de fezabilitate anexate in documentatia de atribuire, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor
Valoare estimata componenta 1:
Alimentare cu apa 143.150, 00 leiSistem de canalizare - 331.150, 00 leiModernizare drumuri comunale - 26.825, 00 lei
Gradinita cu 2 Sali de clasa 26.000, 00 lei
Protejarea unor elemente de cadrul natural Fintina Miresei 1.400, 00 lei- componenta 2 Executarea lucrarilor de canalizare si epurare ape menajere, alimentare cu apa, astfaltare drumuri comunale, construirea unei gradinite cu 2 sali de clasa siprotejarea unor elemente de cadrul natural Fintina Miresei in conformitate cu proiectul tehnicValoare estimata componenta 2:
Alimentare cu apa 2.203.959, 00 leiSistem de canalizare 4.437.001, 00 lei
Modernizare drumuri comunale 1.470.991, 00 lei
Gradinita cu 2 Sali de clasa 527.832, 00 lei
Protejarea unor elemente de cadrul natural Fintina Miresei 19.772, 00 lei
Valoarea estimata fara TVA: 9, 188, 080RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare- 137821 lei, Garantia de buna executie 10% din contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin FEADR-PNDR MAsura 322-Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie propria raspundere eligibilitateDeclaratie privind neincadrarea in art 180 si 181Certificat atestare fiscala taxe si impozite bugetul de statCertificat atestare fiscala taxe si impozite bugetul localCalitate participant proceduraCertificat constatator ORCCertificat inregistrare persoana juridicaCert.rezidenta discala pers.jud.straina
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale2.Cifra medie de afaceri3.Profit 31.12.20084.Lichiditate genberala 31.12.2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2. 18.376.000 lei3. pozitiv4.
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer