Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retea de canalizare si statie de epurare si retea de alimentare cu apa in satele Teslui, Viisoara Mosneni si Urieni, Modernizare drumuri comunale in satul Viisoara Mosneni, Gradinita cu 2 Sali de clasa si protejarea unor elemente de cadrul natural Fint


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.686.122 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Dorela Dumitrescu S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 85564/09.03.2010
Informatii anunt de participare asociat 79635
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Teslui (Primaria Comunei Teslui)
Adresa postala: Str. Unirii, nr. 26, Localitatea: Teslui, Cod postal: 207580, Romania, Punct(e) de contact: Resceanu Costica, Tel.0251.456.606, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0251.456663, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Retea de canalizare si statie de epurare si retea de alimentare cu apa in satele Teslui, Viisoara Mosneni si Urieni, Modernizare drumuri comunale in satul Viisoara Mosneni, Gradinita cu 2 Sali de clasa si protejarea unor elemente de cadrul natural Fintina Mireseisatul Preajba de Padure, Comuna Teslui, Judetul Dolj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Teslui, judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
componenta 1 Elaborare proiect tehnic si detalii de executie in conformitate cu Ordinul 863/2008, antemasuratori, liste de cantitati, caiete de sarcini pe specialitati, documentatii pentru obtinerea avizelor si a autorizatiei de construire conform studiilor de fezabilitate anexate in documentatia de atribuire, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor- componenta 2 Executarea lucrarilor de canalizare si epurare ape menajere, alimentare cu apa, astfaltare drumuri comunale, construirea unei gradinite cu 2 sali de clasa siprotejarea unor elemente de cadrul natural Fintina Miresei in conformitate cu proiectul tehnic
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45214200-2-Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 686, 122RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 120 Denumirea: Retea de canalizare, alimentare cu apa, statie de epurare, modernizare drumuri, gradinita 2 cls, fintina
V.1) Data atribuirii contractului 12/15/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Dorela Dumitrescu S.R.L.
Adresa postala: Caracal, str. Antonius Caracalla, bl 16, parter, judetul Olt, Localitatea: Caracal, Cod postal: 223534, Romania, Tel.0249513198, Fax: 0249513198
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8686122.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR - PNDR MASURA 322 RENOVARE SI DEZVOLTAREA SATELOR, IMBUNATATIREA SERV DE BAZA, PTR ECONOMIA SI POPULATIA RURALA SI PUNEREA IN VALOARE A MOSTENIRII RURALE
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: B-DUL NICOLAE TITULESCU, NR 4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200188, Romania, Email: [email protected], Fax: 0251415600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SECRETAR
Adresa postala: PRIMARIA TESLUI, Localitatea: TESLUI, Cod postal: 207580, Romania, Tel.0251/456606, Email: [email protected], Fax: 0251/456663
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2010 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer