Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retea securizata pentru realizarea schimbului de informatii la nivelul autoritatilor de aplicare a legii din Romania, conectata cu reteaua securizata Europol


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.931.922 RON

Castigatorul Licitatiei: SMART CONTROL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145034/10.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143434
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Adresa postala: Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050041, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA DE LOGISTICA, Tel. +40 212082525, In atentia: DIRECTIA DE LOGISTICA, Email: [email protected], Fax: +40 213174965, Adresa internet (URL): www.politiaromana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Retea securizata pentru realizarea schimbului de informatii la nivelul autoritatilor de aplicare a legii din Romania, conectata cu reteaua securizata Europol
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: I.G.P.R.?Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Retea securizata pentru realizarea schimbului de informatii la nivelul autoritatilor de aplicare a legii din Romania, conectata cu reteaua securizata Europol
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32413000-1 - Retea integrata (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
32413100-2-Rutere de retea (Rev.2)
48219000-6-Diverse pachete software pentru retele (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 931, 921.55RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S140-243369din27.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 281367 Denumirea: Retea securizata pentru realizarea schimbului de informatii
V.1) Data atribuirii contractului 06.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SMART CONTROL S.R.L.
Adresa postala: Str. Lt. Gheorghe Saidac, Nr. 4, Bl. 35, Sc. D, AP. 62, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 32000, Romania, Tel. 021.240.25.10, Email: [email protected], Fax: 021.240.25.10, Adresa internet (URL): www.smartcontrol.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 435500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 435500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 931, 321.55 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): HOME/2010/ISEC/AG/028
VI.2) Alte informatii
In cazul in care dupa finalizarea etapei suplimentare de licitatie electronic vor exista operatori economic cu pret egal, pentru ofertele clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza noi propuneri financiare care se vor depune in plic inchis la sediul autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2, alin. 1, lit.a) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Adresa postala: Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050041, Romania, Tel. +40 212082525, Email: [email protected], Fax: +40 213174965, Adresa internet (URL): www.politiaromana.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2014 16:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer