Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retehnologizare si telecontrol Statia 110/20 kV ARCUDA


Anunt de participare (utilitati) numarul 108156/21.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Procurement, Tel. 021-2065071, In atentia:  Cecilia Tapu, Email:  [email protected], Fax:  021-3175980, Adresa internet (URL):  www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.- ServiciulAchizitii si Antreprize
Adresa postala:  Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43, sector 1, corp C , etaj 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 021-206 50 71, In atentia:  directia procurement, Fax:  021-3175980
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.- ServiciulAchizitii si Antreprize
Adresa postala:  Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43, sector 1, corp C , etaj 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 021-206 50 71, In atentia:  directia procurement, Fax:  021-3175980
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.- ServiciulAchizitii si Antreprize
Adresa postala:  Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43, sector 1, corp C , etaj 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 021-206 50 71, In atentia:  directia procurement, Fax:  021-3175980
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Retehnologizare si telecontrol Statia 110/20 kV ARCUDA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statia electrica de transformare 110/20 kV Arcuda este situata in Comuna Joita, str Principala nr.70, Judetul Giurgiu.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru modernizarea statiei 110/20 kVArcuda se prevad urmatoarele lucrari principale:
-Simplificarea schemei monofilare a statiei 110 kV din bara dubla in bara simpla
-Inlocuirea echipamentelor primare din celulele 110 kV tafo T1, LEA Titu, si LEA Chitila cu module cu izolatie SF6
-Inlocuirea conductoarelor din aceste celule cu racorduri rigide
-Inlocuirea instalatiilor clasice de comanda, control si protectie existente ale noilor celule 110 kV-Refacerea circuitelor tehnologice
-Inlocuirea ceulelor de 20 kV din cele 2 statii A si B cu celule moderne
-Pregatirea pentru inlocuirea ulterioara a bobinelor pentru tratarea neutrului cu bobine de stingere (Petersen) noi 30-200 A
-Inlocuirea instalatiei aferente serviciilor proprii
-Inlocuirea bateriei de acumulatoare de 220 V cc cu baterie noua etansa de 110 V cc, montata in dulap
-Montarea noilor dulapuri aferente instalatiilor de comanda, protectie si servicii proprii
-Montarea a doua dulapuri de masura si protectie pentru serviciile proprii de ca
-Inlocuirea racordului de bare dintre bornele de joasa tensiune ale transformatorului T1 110/20 kV si celula de 20 kV cu racord in cablu monofazate
-Inlocuirea partiala a racordurilor de cablu de medie tensiune si inlocuirea tuturor cablurilor de joasa tensiune-Realizarea fundatiilor si suportilor necesare sustinerii modulelor si a celorlalte echipamente noi de 110 kV
-Realizarea fundatiilor si cadrelor necesare sustinerii conductoarelor aferente celulelor de 110 kV
-Reamenajarea pardoselii din incaperea statiei B de 20 kV pentru celule-Amenajarea incaperii camerei de comanda
-Realizarea de fundatii pentru noile echipamentede tratare a neutrului retelei de 20 kVToate materialele si echipamentele instalate vor fi noi, de constructie conform specificatiilor unificate Enel, proiectate si construite in cocordanta cu ultimele metode tehnologice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315300-1 - Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Enel distributie Muntenia va pune la dispozitia executantului urmatoaree echipamente;Echipament u.m. CantitateCircuite primare1. inalta tensiune1.1. Modul hibrid ti» DY 106/1 RO-A buc. 1
1.2. Modul hibrid tip DY 107/7 RO-A buc. 1
1.3. Transformator monopolar de tensiune capacitiv 120 kV buc. 6
1.4. Descarcator cu oxizi de zinc; inclusiv contorul de inregistrari a descarcarilor buc. 9
1.5. Izolator suport, mm/kV 110 kV buc. 27
LS. Lan; dublu de izolatoare, material compozit, 40 kA (Is); A£31 mm/kV buc. 182. Medie tensiune2.1. Celula linie OY 696A, metalica de interior 24 kV. complet echipata buc. 16
2.2. Celula sosire trafo. 24 kV, DY 697A, complet echipata buc. 2
2.2. Celula cupla DY698A 24 kV, complet echipata buc. 2
.2.4. Celula TFN DY 730A 24 kV, complet echipata buc. 2
2.S. Celula de masura DY 731A 24 kV, complet echipata buc. 2
2.6. Transformator formator de neutru si servicii auxiliare URP 002 buc. 2
2.7. Bobina Petersen 20 kV 60-300 A DT1096 buc. 2
2.8. Descarcatoare ZnO DY557RO 24 kV buc. 6
2.9. Cablu 20 kV lxl8S mm» Al XLPE m. 150
2.10. Cablu 20 kV 1x630 mm3 Cu XLPE m. 800
2.11. Cablu 20 kV 1x185 mm2 AJ XLPE m. 1700
2.12. Cablu 20 kV 1x185 mm1 Al XLPE m. 20
2.12. Cap terminal uscat de interior pentru conductor monofazat de Cu XLPE 630 mm1 buc. 24
2.14. Cap terminal uscat de exterior pentru conductor monofazat de CU XLPE 620 mm! buc. 12
2.15. Cap terminal uscat de interior pentru conductor monofazat de Al XLPE 185 mm1 buc. 42
2.16. Manson de legatura pt cablu monofazat de Al 20 kV , 150-lSS mmp buc. 36
2.17. Cap terminal uscat de exterior, cu conector (T) pentru conductor monofazat 1x185 mm1 conform specificatie EKEL buc. 10
2.18. Cablu tip A2Y5Y20 kV 1x150 mm m. 500Circuite secundare3. Dulapuri de protectie, servicii proprii3.1. Dulap protectie Petersen (cablat, neechipat) DQI163 buc. 1
3.2. Dulap protectie linie (cablat, neechipat) DQ 7010 buc. 2
3.3. Dulap masura trafo.(cablat, neecKipat! DQ1396 buc. 1
3 A Dulap osciloperturfcograf (cablat/neechipat) DQ. 2043 buc. 1
3.5. Cutie cleme DQ 1910 buc. 2
3.6. Set conectica trafo buc. 2
3.7. Ou [ap rederesor 110 Vcc/24 Vcc DV 707S buc. 1
2.B. Dulap metalic DV 7071 Sacc buc. 1
3.9. Dulap metalic DV 7071 Saca buc. 1
3.10. Cutie deme 2xSI (complet echipat) DQ 1915 buc. 1
3.11. Dulap baterie acumulatori DV 1070A3 buc. 2
3.12. Dulap TPT 2000 buc. 1
3.13. Dulap TLC buc. 1
-In capitolul ?valoare materiale si echipamente achizitie ENEL? sunt incluse si materialele din Obiectul 3 ? montaj echipamente tehnologice, Categoria de lucrari: 11 ? Gospodarie cabluri st MTaferente articolelor 2÷9(pag. 149) in valoare de 639.627 lei.Valoarea totala a echipamentelor procurate de S.C. Enel Distributie Muntenia S.A. Bucurestieste de4.227.077, 73 lei, exclusiv TVA si vor fi cotate cuvaloare?0?(zero).Restul echipamentelorvor fi puse la dispozitie de catre ofertantsi vor fi cotate.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 975, 527RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 90000lei(45000leiIMM)Garantia de buna executie 10%(5%-IMM)din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDeclaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
Certificat de atestare fiscala, privind obligatiile de plata la bugetul de statCertificat fiscal privind impozitele si taxele localeCertificat de inregistrare, emis de O.R.C.Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului ComertuluiDeclaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii
Propunere acceptare contract
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleBilantul contabil conform ultimului exercitiu financiar incheiat.
Nivel specific minim necesar : cifra medie anuala de afaceri globale, din cel mult ultimii 3 ani =9000000lei/4500000 lei (pt.IMM)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista contracte similare ultimii 5 ani
Nivel specific minim necesar : Lista trebuie sa cuprinda cel putin 1 contract executie lucrari similare incheiat incalitate de contractant si indeplinit in ultimii 5 ani
Recomandare din partea unui beneficiarului lucrarii prezentate
Tabel persoane responsabile de indeplinirea contractului
Atestarea ANREtip E2(sau C2A/C2B, dupa caz)
Certificarea sistemului de management al calitatii pentru executantul lucrarii ISO 9001 sau echivalent
Declaratie privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, protectia mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
termen de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SA 583
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.10.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.10.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.10.2010 11:00
Locul: S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.- Serv , Achizitii si Antreprize, Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Directorii societatilor participante sau imputernicitii legali ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Conform OUG34/2006, art40, alin.2, doc.de atribuire, in forma scrisa sau electronica, neatasata pe SEAP, va fi pusa la dispozitia operatorilor economici interesati, in mod GRATUIT-pe baza de ?Scrisoare de Intentie?, transmisa pe fax la 021/3175980, dupa maxim 3 zile de la transmiterea ei.Documentatia se ridica din B-dul I.Mihalache, nr.41-43, sect.1, corp C, etaj 1
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOSNR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Fax:  021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 021-319.51.80, Fax:  021-332.12.40
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.- ServiciulAchizitii si Antreprize
Adresa postala:  Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43, sector 1, corp C , etaj 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 021-206 50 71, Fax:  021-3175980
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2010 14:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer