Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retehnologizarea statiei electrice 220/110 kV Filesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
615.000 RON

Castigatorul Licitatiei: TRAPEC S.A.
Anunt de atribuire numarul 68487/09.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 54816
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: bdul Alexandru Lapusneanu, nr. 195 A, bloc LAV1, parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala de Transport Constanta-Serviciul Comercial, Tel.0241 607 505, In atentia: Maria Balta, Email: [email protected], Fax: 0241 607 550
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Retehnologizarea statiei electrice 220/110 kV Filesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: la sediul operatorului economic
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare, fazele : Studiu de fezabilitate , Proiect tehnic, Detalii de executie.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
615, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 86 Denumirea: Retehnologizarea statiei electrice 220/110 kV Filesti
V.1) Data atribuirii contractului 1/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRAPEC S.A.
Adresa postala: Str.Alexandru Constantinescu nr. 6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011473, Romania, Tel.031 22 48 101, Email: [email protected], Fax: 031 22 48 201, Adresa internet (URL): www.trapec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 700000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 615000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 21400.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
documentatie topo, studii geo, expertiza, verificare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleosnr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Transelectrica SA-Sucursala de Transport Constanta - Serviciul Juridic
Adresa postala: bdul Alexandru Lapusneanu, nr. 195 A, bloc LAV1, parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Tel.0241 607 518, Fax: 0241 607 550
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.02.2009 10:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer