Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retele de canalizare menajera si meteorica pe strazile Cuza Voda, Alexandru cel Bun si Neagoe Basarab in Municipiul Campulung, Judetul Arges


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.724.002 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 50310/19.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 39226
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CAMPULUNG
Adresa postala: STR. NEGRU VODA, NR. 127, Judetul Arges, Localitatea: Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Punct(e) de contact: ELENA NICA, Tel.0248/511034, Email: [email protected], Fax: 0248/511036, Adresa internet (URL): www.primariacampulung.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Retele de canalizare menajera si meteorica pe strazile Cuza Voda, Alexandru cel Bun si Neagoe Basarab in Municipiul Campulung, Judetul Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Campulung (str. Cuza Voda, Alexandru cel Bun si Neagoe Basarab)
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executare retele de canalizare menajera si meteorica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45232130-2-Canalizare de ape pluviale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 724, 001.45RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Durata de executie
15%
Descriere:
3.
Perioada de garantie a lucrarilor
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21550 Denumirea: Retele de canalizare menajera si meteorica pe strazile C. Voda, Al. cel Bun si N. Basarab in C-lung
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: str. Soseaua Stefanesti, nr. 6-8, judetul Ilfov, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel.021 2415511, Fax: 021 2402056
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1880000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1724001.45 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MUNICIPIUL CAMPULUNG - Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Negru Voda, nr.127, Judetul Arges, Localitatea: Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Tel.0248/511034, Email: [email protected], Fax: 0248/511036, Adresa internet (URL): www.primariacampulung.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2008 12:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer