Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ??Retele de canalizare si epurarea apelor uzate in comuna Dumitra(Loc. Dumitra, Cepari si Tarpiu), Extindere retea de apa potabila pe strada "Teren de fotbal", in loc. Dumitra si Reabilitare cladire pentru proiectul Educational "Scoala dupa Scoala


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.246.617 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC CONSTRUCTII SA- SC Sinecon SRL- SC GEIGER TRANSILVANIA SRL-SC H&S ECO CONSULT SRL
Anunt de atribuire numarul 95805/11.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 97065
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ROSUA
Adresa postala:  Loc. Dumitra, nr. 140; Jud. Bistrita-Nasaud, Localitatea:  Dumitra, Cod postal:  427075, Romania, Punct(e) de contact:  Flavius-Calin-Utu Hurdea, Tel. 0263380140;0263380018;0768702372, Email:  [email protected], Fax:  0263380140;0263380018, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
??Retele de canalizare si epurarea apelor uzate in comuna Dumitra(Loc. Dumitra, Cepari si Tarpiu), Extindere retea de apa potabila pe strada "Teren de fotbal", in loc. Dumitra si Reabilitare cladire pentru proiectul Educational"Scoala dupa Scoala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, localitatile Dumitra, Cepari si Tarpiu
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea obiectivelor: - Retele de canalizare si epurarea apelor uzate in comuna Dumitra(Loc. Dumitra, Cepari si nTarpiu), - Extindere retea de apa potabila pe strada "Teren de fotbal", in loc. Dumitra si- Reabilitare cladirepentru proiectul Educational"Scoala dupa Scoala, comuna Dumitra, Judetul Bistrita-Nasaud.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45214200-2-Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 246, 617RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Costuri operationale
50%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S34-048910din18.02.2010
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S51-075426din13.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6 Denumirea: RETELE DE CANALIZARE SI EPURAREA APELOR UZATEIN COMUNA DUMITRA(LOCALITATILE DUMITRA, CEPARI si TARP
V.1) Data atribuirii contractului 9/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AsociereaSCCONSTRUCTIISA- SC Sinecon SRL- SC GEIGER TRANSILVANIA SRL-SC H&S ECO CONSULTSRL
Adresa postala:  Str. Morilor nr. 51, jud. Sibiu, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  2400, Romania, Tel. 0269211271, Email:  [email protected], Fax:  0269211892
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10803670.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9246617.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ontract de finantare C32204086060042/19.06.2009, incheiat intre ADI Rosua si APDRP(FEADR Masura 322- Renovarea si dezvoltarea satelor)
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bistrita-Nasaud
Adresa postala:  Str. Alba iulia nr. 1, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  420178, Romania, Tel. 0263213528, Email:  [email protected], Fax:  0263231509
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
A.D.I. Rosua
Adresa postala:  NR. 140, Localitatea:  Dumitra, Cod postal:  427075, Romania, Tel. 0263380140, Email:  [email protected], Fax:  0263380140
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2010 16:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer