Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retele noi de apa si canalizare in Poiana Mare


Anunt de intentie (utilitati) numarul 21044/16.02.2012
Entitatea contractanta
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Puscu, Tel. +40 251422117, In atentia: Marta Ricu, Ion Iordache, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compania de Apa Oltenia SA - UIP-FC
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Puscu, Tel. +40 251411337, In atentia: Ion Iordache, Email: [email protected], Fax: +40 251411337, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) ale entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre entitatea contractanta
Retele noi de apa si canalizare in Poiana Mare
II.2) Tipul contractului
Lucrari
II.3) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Extindere retele apa si bransamente, camine vane, gospodarie de apa, statie clorare, statie pmpare in Poiana Mare- Retele de canalizare in Poiana Mare, racorduri canalizare, statii pompare ape uzate, cunducte de refulare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Durata: 21 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.6) Cost estimativ si modalitati principale de finantare
II.6.1) Cost initial estimat
Valoarea estimata fara TVA: 45, 612, 950RON
II.6.2) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri europene = 77, 31%- Co-finantare nationala = 22, 69%, din care: - de la Buget deStat: 11, 82%;
- contributie Bugetul Local: 1, 82%;
- credit contractat de Autoritatea Contractanta: 9, 05%
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.8) Informatii suplimentare
Contract de executie de lucrari
SECTIUNEA IV: PROCEDURA SI INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL07
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1 - Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata
VI.2) Alte informatii
VI.3) Valoarea totala estimata a contractului (contractelor) de furnizare de produse sau servicii
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2012 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer