Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Revizia periodica, intretinerea curenta si asigurarea pieselor de schimb necesare repararii: - Lot 1: autovehiculelor de tip DACIA din parcul D.R.D.P. Timisoara,- Lot 2: autovehiculelor de tip DAEWOO din parcul D.R.D.P. Timisoara "


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
74.288 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. COMPLET SERVICE S.R.L.,
Anunt de atribuire numarul 146592/12.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141719
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 213150126, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Revizia periodica, intretinerea curenta si asigurarea pieselor de schimb necesare repararii: - Lot 1: autovehiculelor de tip DACIAdin parcul D.R.D.P. Timisoara, - Lot 2: autovehiculelor de tip DAEWOOdin parcul D.R.D.P. Timisoara "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Atelierul de reparatie al prestatorului
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"Revizia periodica, intretinerea curenta si asigurarea pieselor de schimb necesare repararii: - Lot 1: autovehiculelor de tip DACIAdin parcul D.R.D.P. Timisoara- Lot 2: autovehiculelor de tip DAEWOOdin parcul D.R.D.P. Timisoara "
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
34320000-6-Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
74, 287.61RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 550/210 Denumirea: Rev periodica, intret curenta si asig pies de schimb neces repararii auto de tip DACIA
V.1) Data atribuirii contractului 07.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. COMPLET SERVICE S.R.L.,
Adresa postala: str. Iohann H. Schwicker, nr. 32, ap. 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300409, Romania, Tel. 0256 207727, Fax: 0256 217272
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40322.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33269.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 550/211 Denumirea: Rev periodica, intret curenta si asig pies de schimb neces repararii auto de tip DAEWOO
V.1) Data atribuirii contractului 07.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. COMPLET SERVICE S.R.L.,
Adresa postala: str. Iohann H. Schwicker, nr. 32, ap. 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300409, Romania, Tel. 0256 207727, Fax: 0256 217272
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 48387.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41018.18 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire se descarca de la ?Documentatie si clarificari? din anuntul de participare din SEAP sau de pe site-ul autoritatii contractante http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/servicii.htmNota: In cazul in care 2 sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL CONTENCIOS DIN CADRUL D.R.D.P. TIMISOARA
Adresa postala: str. Coriolan Baran nr. 18, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300238, Romania, Tel. +40 256246617, Email: [email protected], Fax: +40 256246632, Adresa internet (URL): www.drdptm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2013 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer