Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Revizii si reparatii accidentale vagoane uz administrativ Sucursala ?CREIR CF? Brasov (revizia intermediara a franei tip RIF, revizia rularii RR si remedierea defectelor accidentale la vagoane de uz administrativ inculsiv la vagoane specializa


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
28.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SIRV SRL
Anunt de atribuire numarul 147063/10.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142622
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Prin Sucursala "CREIR CF" Brasov, Str. Politehnicii nr.1, Brasov., Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala"CREIR CF" Brasov str. Politehnicii nr. 1, cam.P19-P20, ,Tel. +40 268410709, In atentia: Costiuc Marcel, Dospinescu Daniela, Mita Adriana, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 268410709, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Revizii si reparatii accidentale vagoane uz administrativ Sucursala ?CREIR CF? Brasov (reviziaintermediara afraneitip RIF, revizia rularii RR si remediereadefecteloraccidentalelavagoane deuz administrativ inculsivlavagoanespecializate pentru transportul pietrei sparte seria Faccpps)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: In locatiile de pe razaSucursalei?CREIR CF? Brasov care vor fi comunicate prin adresa scrisa.
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de Revizii si reparatiiaccidentalevagoaneuzadministrativ -reviziaintermediara afraneitip RIF, revizia rularii RR si remediereadefecteloraccidentalelavagoane deuz administrativ inculsivlavagoanespecializate pentru transportul pietrei sparte seria Faccpps conformcaietuluide sarcininr. 230/365/2013 pentru efectuarea de revizii planificate tip RR, RIF si reparatii curente si accidentale tip RC/DAlavagoaneledeuzul administratiei si conform caietuluide sarcini nr. 230/366/2013 pentru efectuarea de revizii planificate tip RR, RIF si reparatii curente si accidentale tip RC/DAlavagoanelede marfa dozatoareseria Faccpps
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50222000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
28, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 716 Denumirea: Revizii si reparatii accidentale vagoane uz administrativ Sucursala ?CREIR CF? Brasov
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SIRV SRL
Adresa postala: str. Aleea Episcop Popeea, Bl. 25, Sc.B, Ap. 8, ,Localitatea: Sacele, judetul Brasov, Cod postal: 505600, Romania, Tel. 0740576994, Fax: 0368453065
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- Operatorii economici interesati de a participa la procedura sunt rugati de a instiinta autoritatea contractanta de aceasta intentie prin transmiterea unei scrisori de intentie.Modalitatea de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urmastabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei « CREIR CF »Brasov
Adresa postala: Brasov, strada Politehnicii nr. 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Tel. +40 268474506, Fax: +40 268474506
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer