Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - revizii si reparatii curente autosasiuri tatra si mercedes


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.000.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ALIAT-ATELIER DE LUCRARI DE INTRETINERE AUTO TERITORIAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 71747/10.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 68006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Lucian Blaga Nr.9, Localitatea: Medias, Cod postal: 551009, Romania, Punct(e) de contact: Milica Ghindoc, Tel.0269805134, Email: [email protected], Fax: 0269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
revizii si reparatii curente autosasiuri tatra si mercedes
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului, cu exceptia instalatiilor de interventie care nu pot fi transportate si care vor fi revizuite si reparate la locatia acestora
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se urmareste mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehicolelor prevazute cu autosasiuri TATRA si MERCEDES.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50114000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 000, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Tarif orar pentru revizii si reparatii la locatiile indicate de beneficiar
30%
Descriere:
2.
Tarif orar pentru revizii si reparatii la sediul prestatorului
40%
Descriere:
3.
Valoarea transportului utilajelor de la beneficiar si retur
20%
Descriere:
4.
Termen de executie pentru revizii si reparatii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S27-039634din10.02.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 39 Denumirea: Revizii tehnice si reparatii curente autosasiuri mercedes
V.1) Data atribuirii contractului 4/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALIAT-ATELIER DE LUCRARI DE INTRETINERE AUTO TERITORIAL S.R.L.
Adresa postala: STR. GHEORGHE DOJA, NR. 304, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540077, Romania, Tel.0265253154, Email: [email protected], Fax: 0265253154
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 800000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Pretul platit pentru achizitiile de ocazie
Valoare fara TVA: 800, 000 RON
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: off[email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: Str. I.C. Bratianu , ,Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA - SIRCOSS MEDIAS
Adresa postala: STR. LUCIAN BLAGA NR. 9, Localitatea: Medias, Cod postal: 551009, Romania, Tel.0269/805134, Email: [email protected], Fax: 0269/830283
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.09.2009 10:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer