Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Revizii tehnice periodice autosasiuri MERCEDES


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
267.953 RON

Castigatorul Licitatiei: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147270/11.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142633
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Contracte, Tel. +40 269805133, In atentia: Popa Elena, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Revizii tehnice periodice autosasiuri MERCEDES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului si la locatia achizitorului.
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de revizii tehnice periodice in vederea mentinerii corespunzatoare a starii tehnice si estetice a autovehiculelor aflate in dotarea S.I.R.C.O.S.S. Medias, Sectiile Medias, Tg.Mures si Ploiesti.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50114000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
267, 952.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2795 Denumirea: Revizii tehnice autosasiuri MERCEDES SPRINTER, Sectia Ploiesti
V.1) Data atribuirii contractului 28.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Tehnoprest-2001 S.R.L.
Adresa postala: Str. Pacii, nr. 20, Chitila, Localitatea: Chitila, Cod postal: 030991, Romania, Tel. 021 436 30 27, Email: [email protected], Fax: 021 436 30 27, Adresa internet (URL): www.tehnoprest2001.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3160.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 2818 Denumirea: Revizii tehnice autosasiuri MERCEDES, Sectia Ploiesti
V.1) Data atribuirii contractului 29.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IATSA CAMPINA
Adresa postala: B-dul.Nicolae Balcescu, Nr.44, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Tel. 0372714746, Email: [email protected], Fax: 0244336956
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25338.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 2815 Denumirea: Revizii tehnice autosasiuri MERCEDES si MERCEDES SPRINTER, Sectia Medias si Sectia Tg.Mures
V.1) Data atribuirii contractului 28.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALIAT AUTO SRL
Adresa postala: STR. GHEORGHE DOJA, NR. 304, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540077, Romania, Tel. +40 0265253154, Email: [email protected], Fax: +40 0265253154
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 239714.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 239714.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 4, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu
Adresa postala: str. Johann Sebastian Bach, nr. 4, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550227, Romania, Tel. +40 269-217104, Email: [email protected], Fax: +40 269-217702
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic SIRCOSS Medias
Adresa postala: Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 269805154, Email: [email protected], Fax: +40 269830283
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 08:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer