Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?REVIZII TEHNICE SI REPARATII ACCIDENTALE A BULDOZERELOR CATERPILLAR?? ? 2 loturi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
56.911 RON

Castigatorul Licitatiei: TECHNO MEDIA CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136891/21.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127811
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Sos. Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: D-na Ghindoc Milica, Tel. +40 269805134, In atentia: Serv. Contracte, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?REVIZII TEHNICE SI REPARATII ACCIDENTALE A BULDOZERELOR CATERPILLAR?? ? 2 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Locatiile indicate de beneficiar
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se urmareste mentinerea starii tehnice si estetice corespunzatoare a utilajelor efectuandu-se reviziile periodice conform cartilor tehnice ale utilajelor, precum si realizarea reparatiilor accidentale care apar pt. buldozere caterpillar.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
56, 911.04RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 99 Denumirea: ?REVIZII TEHNICE SI REPARATII ACCIDENTALE A BULDOZERELOR CATERPILLAR?? ? 2 loturi
V.1) Data atribuirii contractului 27.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TECHNO MEDIA CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: str. Abatorului , cartier Mofleni, nr. 25, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200808, Romania, Tel. 0721043779, Email: [email protected], Fax: 0251414225, Adresa internet (URL): www.tehnomediaconsulting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 57782.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56911.04 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret/tarif. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti admisibili, clasati pe primul loc, au acelasi pret/tarif in lei, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul/tariful cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalului SIBIU
Adresa postala: Str. Johann Sebastian Bach, nr. 4, Judetul Sibiu, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550227, Romania, Tel. +40 269217104, Email: [email protected], Fax: +40 269217702, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic SIRCOSS
Adresa postala: Sos. Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 269805156, Email: [email protected], Fax: +40 269830283
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2012 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer