Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REVIZUIRE SF ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR SANTIOANA , TAGA, COMUNA. TAGA, LOCALITATILE SUCUTARD, GEACA, LACU, COMUNA GEACA , LOCALITATILE CATINA , FELDIOARA, COMUNA CATINA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
60.134 RON

Castigatorul Licitatiei: AQUA PROCIV PROIECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 37855/30.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: 21 DECEMBRIE 1989 NR 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: Alexandru Cretu, Tel.0264503300, Email: [email protected], Fax: 0264503300, Adresa internet (URL): WWW.CJCLUJ.RO
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REVIZUIRE SF ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR SANTIOANA , TAGA, COMUNA. TAGA, LOCALITATILE SUCUTARD, GEACA, LACU, COMUNA GEACA , LOCALITATILE CATINA , FELDIOARA, COMUNA CATINA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Judetul Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
b) ELABORARE SF CANALIZAREA LOCALITATILOR SANTIOANA , TAGA, COMUNA. TAGA, LOCALITATILE SUCUTARD, GEACA, LACU, COMUNA GEACA , LOCALITATILE CATINA , FELDIOARA, COMUNA CATINAc) ELABORARE STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74131500-1 - Studiu de fezabilitate (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
60, 134RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4529/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: aditional 4/2008 Denumirea: REVIZUIRE SF ALIMENTARE CU APA , CANALIZARE SI STUDIU DE IMPACT A LOCALITATILOR TAGA SI ALTELE,
V.1) Data atribuirii contractului 5/23/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AQUA PROCIV PROIECT S.R.L.
Adresa postala: Aleea Godeanu nr.5, ap. 35, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400101, Romania, Tel.0264-596847, Email: [email protected], Fax: 0264-591356
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60134.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: p-ta. Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavrolpoleos nr. 6 sect 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Tehnica - Seviciul Lucrari sii Achzitii Publice
Adresa postala: bdul 21 Decembrie 1989 nr 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Tel.0264503300, Email: [email protected], Fax: 0264503360, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2008 13:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer