Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Revopsire la poduri metalice de cale ferata


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
208.106 RON

Castigatorul Licitatiei: CICEU SRL
Anunt de atribuire numarul 145424/26.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142167
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare Intretinere si Reparatii CF Timisoara, Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Gurza, Tel. +40 256494158, In atentia: Vasile Gurza, Email: [email protected], Fax: +40 256494158, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Revopsire la poduri metalice de cale ferata
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Raza Sucursalei CREIR CF Timisoara
Codul NUTS: RO42 - Vest
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de revopsire cuprind realizarea protectiei anticorozive cu respectarea procesului tehnologic conform caietului de sarcini: pregatirea suprafetelor, curatarea-degresarea lor si aplicarea straturilor de grund si vopsea. Realizarea lucrarilor se va face in conformitate cu procesele tehnologice din caietul de sarcini stabilite de beneficiar, corespunzatoare fiecarei activitati in parte, si trebuie sa indeplineasca conditiile impuse prin regulamente, instructiuni si norme de specialitate ale C.N.C.F. ?CFR? S.A.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45442180-2 - Lucrari de revopsire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
208, 105.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3/1/3/BAP/94/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36 Denumirea: Revopsire la poduri metalice de cale ferata
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CICEU SRL
Adresa postala: Negresti Oas, str. Cornetului, nr.37, jud. Satu Mare, Localitatea: Negresti-Oas, Cod postal: 445200, Romania, Tel. +40 261855570, Email: [email protected], Fax: +40 261855570
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 214972.48 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 208105.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertanttilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Termenul limita de finalizare al lucrarilor este data de 15.12.2013, deoarece fondurile alocate sunt doar pentru acest an calendaristic.OBS : Toate certificatele, autorizatiile, agrementele, procesele verbale, recomandarile si documentele mentionate mai sus vor fi prezentate in original ( sau in copie legalizata )la solicitarea comisiei de evaluare, pentru confruntare cu documentele depuse in oferta, in cazul in care acesta a fost depus in copie cu mentiunea ? conform cu originalul ? .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Timis - Sectia Comerciala
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256498054, Email: [email protected], Fax: +40 256200040
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala CREIR CF Timisoara - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel. +40 256494158, Fax: +40 256494158
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 13:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer