Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Rezervoare de apa, statii de pompoare apa bruta si ape uzate, retele de apa si canalizare, subtraversari, municipiul Vaslui.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.242.104 RON

Castigatorul Licitatiei: CORAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 113010/08.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 105497
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala:  Stefan cel Mare nr 79, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Punct(e) de contact:  Popica Nelu, Tel. 0235361095, In atentia:  Aftimescu Cezar, Email:  [email protected], Fax:  0235361091, Adresa internet (URL):  www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Rezervoare de apa, statii de pompoare apa bruta si ape uzate, retele de apa si canalizare, subtraversari, municipiul Vaslui.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Vaslui, judetul Vaslui.
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit, este executia lucrarilor din cadrul proiectului ?Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti? ? ETAPA II-a, Municpiul Vaslui, Obiect: Rezervoare de apa, statii de pompare apa bruta si ape uzate, retele de apa si canalizare, subtraversari, municipiul Vaslui.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45231100-6-Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45247270-3-Lucrari de constructii de rezervoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 242, 104.28RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Durata de executie
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S247-377142din21.12.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2455 Denumirea: Rezervoare apa, statii de pompare, retele de apa si canalizare, subreaversari, mun. Vaslui, Lot 1.
V.1) Data atribuirii contractului 3/28/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CORAL S.R.L.
Adresa postala:  Strada ISACCEI, Nr.36, Localitatea:  Tulcea, Cod postal:  820228, Romania, Tel. 0240/537537, Email:  [email protected], Fax:  0240/506111, Adresa internet (URL):  www.coralconstructii.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9260000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7097081.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 2448 Denumirea: Rezervoare apa, statii de pompare, retele de apa si canalizare, subtraversari, mun. Vaslui, Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 3/28/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COREVAS S.A.
Adresa postala:  Spiru Haret, Nr.4, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730139, Romania, Tel. 0335407635, Email:  [email protected], Fax:  0235361831
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19253300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16145022.92 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vaslui
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr. 54, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730171, Romania, Tel. 0235311032, Email:  [email protected], Fax:  0235311582
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui ? Compartimentul juridic-contencios
Adresa postala:  str. Stefan cel mare nr. 79, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Tel. 02353614089, Email:  [email protected], Fax:  0235361090
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2011 08:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer