Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RIDICATOARE ELECTROHIDRAULICE SI PERII COLECTOARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
154.784 RON

Castigatorul Licitatiei: ROFEP SA
Anunt de atribuire numarul 140270/19.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131941
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Cerasela Scurtu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
RIDICATOARE ELECTROHIDRAULICE SI PERII COLECTOARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU, BAZA DE APROVIZIONARE ROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ridicatoarele electrohidraulice sunt utilizate in sistemele de franare a actionarilor utilajelor de mare capacitate din cadrul autoritatii contractante.Periile colectoare sunt destinate reparatiilor motoarelor electrice de joasa si medie tensiune(0, 4kv si 6kv)ce actioneaza utilajele miniere din cadrul autoritatii contractante.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42416300-8 - Dispozitive de ridicare (Rev.2)
42124100-5-Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
154, 784.22RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 517/DM Denumirea: PERII COLECTOARE
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROFEP SA
Adresa postala: DN 2 , KM 57.5, Localitatea: Urziceni, Cod postal: 925300, Romania, Tel. 0243255959, Email: [email protected], Fax: 0243254269
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3713.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3573.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 518/DM Denumirea: RIDICATOARE ELECTROHIDRAULICE
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNIC-FLASH S.C.S.
Adresa postala: Sos.NICOLINA nr.25, bl.917, tronson 1, parter, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700736, Romania, Tel. 0756959988, Email: [email protected], Fax: 0232241159
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 166693.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 124606.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 519/DM Denumirea: PERII COLECTOARE
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMSIR-IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Nufarului, Bl.50, Sc.1, Ap.3, Localitatea: Bals, Cod postal: 235100, Romania, Tel. 0744-659548;029452354, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0249-452353, Adresa internet (URL): www.rectifier.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26605.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate, de garantia pentru participare si garantia de buna executie, conform Legii nr. 346/2004, art.16, alin.2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006( cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce onegociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise.Pentru clarificari la documentele existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul solicitarii. In situatia in care clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse. Dupa efectuarea clasamentului, in cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna : -Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in Fisa de date si Anuntul de participare; - Daca a fost constituita garantia de participare. - Vor fi deschise ofertele financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate a lotului.- Lista documentelor depuse (veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere). Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL GORJ-SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: Str. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.34, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 253218661, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL GORJ-SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: Str. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.34, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 253218661
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Legislatie, Biroul Legislatie Comerciala si Contencios
Adresa postala: Str. TUDOR VLADIMIRESCU , NR.1-15, Localitatea: TARGU-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.12.2012 09:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer