Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RK Baraj VIDRA - Lucrari rezultate in urma expertizei preliminare - Conf. Documentatie de executie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
723.607 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ELM ARCA S.A Rm.Valcea
Anunt de atribuire numarul 4598/29.05.2007
Informatii anunt de participare asociat 2536
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Decebal , nr.11, Localitatea: Rm.Valcea, Cod postal: 240255, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Rm.Valcea, Tel.0250.805.130, In atentia: Mihai Stanica, Email: [email protected], Fax: 0250.73.52.32
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
RK Baraj VIDRA - Lucrari rezultate in urma expertizei preliminare - Conf. Documentatie de executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Baraj Vidra , Sat Ciunget , Com. Malaia , Jud Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de Betonare in galeriile de acces, de drenaj si de injectiiCompletare sisteme de drenaj si etansare in profunzimeRealizare confectii metalice noi , reparatii si vopsitoriiRefacere instalatii de iluminat si fortaReabilitare retea Topo
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262340-6 - Lucrari de injectare cu ciment (Rev.1)
45262300-4-Lucrari de betonare (Rev.1)
45262600-7-Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.1)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
723, 607RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Valaoare Oferta
80%
Descriere:
2.
Durarata de Executie
10%
Descriere:
3.
Garantie de Buna Executie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 66 Denumirea: RK Baraj Vidra - Lucrari rezultate in urma expertizei preliminare , conf. DE
V.1) Data atribuirii contractului 5/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ELM ARCA S.A Rm.Valcea
Adresa postala: Str. Morilor , Nr.26A, Localitatea: Rm.Valcea, Cod postal: 240124, Romania, Tel.0250714698, Fax: 0250711871
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 782637.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 723607.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu , Nr.38, Sector.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea De Apel Pitesti , Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Victoriei , Nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248.624.946, Fax: 0248.219.947
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala Hidrocentrale Rm.Valcea - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Decebal , Nr.11, Localitatea: Rm.Valcea, Cod postal: 240255, Romania, Tel.0250.805.110, Fax: 0250.73.52.32
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.05.2007 09:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer