Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RK CONDUCTA COLECTOARE 12'' FINTA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.128.089 RON

Castigatorul Licitatiei: CIM 91 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136064/19.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129797
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcamilor, NR.23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Florina Fratila, Tel. +40 265402800, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
RK CONDUCTA COLECTOARE 12'' FINTA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statia de uscare Finta , jud. Dambovita
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conducta colectoare transporta gazele de la grupurile 14 Bilciuresti , 21 si 32 Finta la Statia de Uscare Finta.A fost pusa in folosinta in 1966 si nu au fost efectuate lucrari de reparatii capitale pana in prezent .In ultima perioada au fost semnalate si remediate foarte multe defecte pe traseul conductei.Deoarece la repararea defectelor aparute sunt pierderi importante de gaze precum si posibile deversari de ape reziduale care ar putea polua terenurile din vecinatatea conductelor este necesara o interventie de urgenta pentru repararea acestei conducte colectoare.Lucrarile propuse: - dezafectarea colectorului vechi- montarea tronsonului de colector nou, executat din teava de conducta cu dimensiunile 219, 1x8, 8 2000 m, respectiv 219, 1x6, 3 1650 ml SR EN 1008-2+AC, L 245 NB- montaj de robineti de sectionare si refulator pe colector
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231111-6 - Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 128, 089RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25338 Denumirea: RK CONDUCTA COLECTOARE 12'' FINTA
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 20
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CIM 91 S.R.L.
Adresa postala: B-DUL. GARII, NR. 10, BL. 3, SC. B, AP. 19, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500203, Romania, Tel. 0752260020, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0268425262
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2612758.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1128089.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis , contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Deoarece caietul de sarcini este intr-un format care nu poate fi modificat , am atasat aici observatia legata de cerintele de mediu.2. Cerinte de protectia mediului asociate aspectelor de mediu potentiale: - Operatorul ce va executa lucrarea va respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor , cu privire la obligatia organizarii recuperarii si reciclarii deseurilor reciclabile.- Conform OUG 195/2005 privind protectia mediului, art. 94, aliniatul 2, literele a si b: - sa efectueze remedierea solului si subsolului si ecosistemelor terestre care au fost afectate;
- sa anunte autoritatile de mediu despre situatii accidentale care pun in pericol mediul si sa actioneze pentru refacerea acestuia.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Specializat Tg.Mures
Adresa postala: str. Justitiei, nr. 1, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265262010, Email: [email protected], Fax: +40 265311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tg-Mures, Serviciul Contracte
Adresa postala: str. Salcimilor nr.23, Localitatea: Tg-Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402800, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2012 12:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer