Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Rk imprejmuire gr.14 Petrilaca gr.15 Damieni gr.1 Paingeni imprejmuire st injectie Paingeni panou camp Ernei instalatie ape reziduale gr.1,2 Ernei gr.1 Dumbravioara proiectare si executie


Anunt de participare (utilitati) numarul 74655/01.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str.Salcamilor Nr.23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Marius Moldovan, Tel.0265402174, Email: [email protected], Fax: 0265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Rk imprejmuire gr.14 Petrilaca gr.15 Damieni gr.1 Paingeni imprejmuire st injectie Paingeni panou camp Ernei instalatie ape reziduale gr.1, 2 Ernei gr.1 Dumbravioara proiectare si executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: SNGN ROMGAZ SA SUC.TG.MURES - locatii: grupuri de sonde, statie injectie, instlatie ape reziduale.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Rk imprejmuire gr.14 Petrilaca gr.15 Damieni gr.1 Paingeni imprejmuire st injectie Paingeni panou camp Ernei instalatie ape reziduale gr.1, 2 Ernei gr.1 Dumbravioara proiectare si executie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Rk imprejmuire gr.14 Petrilaca gr.15 Damieni gr.1 Paingeni imprejmuire st injectie Paingeni panou camp Ernei instalatie ape reziduale gr.1, 2 Ernei gr.1 Dumbravioara proiectare si executie.
Valoarea estimata fara TVA: 160, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 3.200 lei. Se poate achita in cont RO75 CRDZ 002A 0271 5047 6002 Romexterra Bank Tg.Mures sau scrisoare garantie bancara.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata facturilor se face in max.30 zile de la emitere cu o perioada de gratie de 30 zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia de eligibilitate. Certificate privind plata impozitelor si taxelor la stat la 28.02.2009.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul la data de 31.12.2007. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: 480.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale. Experienta similara: 80.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei (costul reparatiei)
90%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.04.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2009 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2009 11:30
Locul: SNGN ROMGAZ SA SUC.TG.MURES str.Salcamilor nr.23 serv.Contracte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor si membrii comisiei.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr.6sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.40213104641, Fax: 40213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curteade Apel Tirgu Mures
Adresa postala: Str. Justitei nr.1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel.0265-263694, Fax: 0265-269199
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta a actului considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contracte SNGN ROMGAZ Sucursala Tirgu Mures
Adresa postala: Str.Salcimilor, nr.23, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel.0265402174, Fax: 0265306340
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2009 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer