Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RK SI AMENAJARE CENTRU REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR MEHEDINTI- CLADIREA NR. 2- SPATII CONFERINTE SI CAZARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
789.000 RON

Castigatorul Licitatiei: NED CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 114703/16.06.2011
Informatii anunt de participare asociat 108783
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR MEHEDINTI
Adresa postala:  STR. SERPENTINA ROSIORI NR. 1, DROBETA TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINTI, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220235, Romania, Punct(e) de contact:  serpentina rosiori nr. 1, Tel. 0252313120, In atentia:  VIZITIU TINA MARILENA, Email:  [email protected], Fax:  0252313120, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- EducatieAltele: CENTRU DE FORMARE PROFESIONALA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
RK SI AMENAJARE CENTRU REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR MEHEDINTI- CLADIREA NR. 2- SPATII CONFERINTE SI CAZARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: STR. SERPENTINA ROSIORI NR. 1, DROBETA TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINTI
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE AMENAJARE LA CLADIREA NR. 2-SPATII CONFERINTE SI CAZARE A CRFPA MEHEDINTI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
789, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 375/08.04.2011 Denumirea: RK SI AMENAJARE CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR MEHEDINTI, CLADIREA NR. 2-SPATII
V.1) Data atribuirii contractului 4/8/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NED CONSTRUCT SRL
Adresa postala:  STR. N. ROMANESCU, NR.31, ,Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200738, Romania, Tel. 0372752378, Email:  [email protected], Fax:  0351451851
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 120000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 789000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STRAVOPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40213104641, Email:  [email protected], Fax:  +40213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC - CRFPA MEHEDINTI
Adresa postala:  STR. SERPENTINA ROSIORI NR. 1, Localitatea:  DROBETA TURNU SEVERIN, Cod postal:  220320, Romania, Tel. 0252313120, Email:  [email protected], Fax:  0251313120
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2011 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer