Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RO-EBF - Achizitionare tehnica IT&C - procurare statii de lucru pentru asigurarea suportului tehnic necesar activitatilor specifice controlului si supravegherii frontierei si procesului de invatamant


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
446.500 EUR

Castigatorul Licitatiei: UNION CO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142922/07.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138991
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
Adresa postala: B-dul Geniului, nr. 42C, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII, Tel. +40 213162598-19360/19362, In atentia: Lucian Gogoi, Email: [email protected], Fax: +40 213163511, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
RO-EBF - Achizitionare tehnica IT&C - procurare statii de lucru pentru asigurarea suportului tehnic necesar activitatilor specifice controlului si supravegherii frontierei si procesului de invatamant
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul I.G.P.F. din Bucuresti, Bdul Geniului, nr. 42C, Sector 6 si sediile ITPF Iasi, ITPF Sighetu Marmatiei, ITPF TM, Garda de Coasta, S.P.A.PFR ?Avram Iancu? Oradea.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea urmatoarelor produse: 1. Statie de lucru cu monitor: minim 180 buc-maxim 1000 buc2. UPS: minim 180 buc-maxim 1000 buc
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
31154000-0-Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
446, 500EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S070-116428din10.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 157 Denumirea: ?RO-EBF - Achizitionare tehnica IT&C - procurare statii de lucru pentru asigurarea suportului tehnic
V.1) Data atribuirii contractului 19.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 16
Numarul de oferte admisibile 14
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNION CO S.R.L.
Adresa postala: STR MIRON COSTIN, NR.12/A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400552, Romania, Tel. 0264/592246, Email: [email protected], Fax: 0264/592246, Adresa internet (URL): www.unionco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 722000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 446500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 972, 190.5 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul pentru Frontierele Externe
VI.2) Alte informatii
1)In cazul in care in urma etapei finale de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.2) Pentru a putea participa la procedura, ofertantii au obligatia de a se inscrie in SEAP, www.e-licitatie.ro.3)Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(acest program se poate descarca GRATUIT de pe site-ul www.certsign.ro). Avand in vedere perioada pentru care sunt alocate fondurile europene nerambursabile, termenul limita de livrare a produselor aferente primului contract subsecvent (180 complete) ce fac obiectul prezentei achizitii este 25.06.2013.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, Sectia a VI a comerciala
Adresa postala: bd. Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act considerat nelegal al autoritatii contractante
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera
Adresa postala: Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Tel. +40 213162598, Email: [email protected], Fax: +40 213163511, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2013 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer