Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RO-EBF - "Servicii de mentenanta a echipamentelor mobile si portabile de supraveghere din dotarea PFR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.405.739 EUR

Castigatorul Licitatiei: PRO OPTICA S.A.
Anunt de atribuire numarul 141354/06.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135341
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
Adresa postala: B-dul Geniului, nr. 42C, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060116T, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII, Tel. +40 213162598-19360/19362, In atentia: Lucian Gogoi, Email: [email protected], Fax: +40 213163511, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
RO-EBF - "Servicii de mentenanta a echipamentelor mobile si portabile de supraveghere din dotarea PFR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediile I.T.P.F. Sighetul Marmatiei, Iasi, Timisoara, sediul Gardei de Coasta Constanta si sediul Inspectoratului
General al Politiei de Frontiera Bucuresti.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mentenanta poate consta, fara a se limita, in: a) servicii de reparatii echipamente portabile de supraveghere;b) servicii de reparatii sisteme de incarcare acumulatori, inclusiv reparare acumulatori;c) inlocuire acumulatori echipamente portabile de supravegehre;d) servicii de intretinere periodice, inclisiv inlocuirea agentului de racire pentru camerele portabile de supraveghere pe principiultermoviziunii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50344000-8 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 405, 739.1EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S001-000878din02.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 66 Denumirea: Servicii de mentenanta si reparatii pentru camere portabile de supraveghere MARS
V.1) Data atribuirii contractului 19.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO OPTICA S.A.
Adresa postala: Str. Gheorghe Petrascu, Nr. 67, Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031593, Romania, Tel. 0318058790, Email: [email protected], Fax: 0318058793, Adresa internet (URL): www.prooptica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 135200.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 135200.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 609, 995.36 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 67 Denumirea: Servicii de mentenanta si reparatii pentru camere portabile de supraveghere OPUS H
V.1) Data atribuirii contractului 19.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO OPTICA S.A.
Adresa postala: Str. Gheorghe Petrascu, Nr. 67, Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031593, Romania, Tel. 0318058790, Email: [email protected], Fax: 0318058793, Adresa internet (URL): www.prooptica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 260000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 260000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 173, 068 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 68 Denumirea: Servicii de mentenanta si reparatii pentru ochelari DIANA R si NVG7CGTI si binocluri DIANA 6X, BMK,
V.1) Data atribuirii contractului 19.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO OPTICA S.A.
Adresa postala: Str. Gheorghe Petrascu, Nr. 67, Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031593, Romania, Tel. 0318058790, Email: [email protected], Fax: 0318058793, Adresa internet (URL): www.prooptica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 160500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 160500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 724, 143.9 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 69 Denumirea: Servicii de mentenanta si reparatii pentru ochelari OVN C1X si binocluri OVN C5X
V.1) Data atribuirii contractului 19.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO OPTICA S.A.
Adresa postala: Str. Gheorghe Petrascu, Nr. 67, Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031593, Romania, Tel. 0318058790, Email: [email protected], Fax: 0318058793, Adresa internet (URL): www.prooptica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52440.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52439.10 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 236, 594.73 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 64 Denumirea: Servicii de mentenanta si reparatii pentru camere portabile de supraveghere CORAL Z
V.1) Data atribuirii contractului 19.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO OPTICA S.A.
Adresa postala: Str. Gheorghe Petrascu, Nr. 67, Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031593, Romania, Tel. 0318058790, Email: [email protected], Fax: 0318058793, Adresa internet (URL): www.prooptica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 170100.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 170100.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 767, 457.18 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 65 Denumirea: Servicii de mentenanta si reparatii pentru camere portabile de supraveghere NESTOR
V.1) Data atribuirii contractului 19.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO OPTICA S.A.
Adresa postala: Str. Gheorghe Petrascu, Nr. 67, Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031593, Romania, Tel. 0318058790, Email: [email protected], Fax: 0318058793, Adresa internet (URL): www.prooptica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 627500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 627500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 2, 831, 154.5 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul pentru Frontierele Externe
VI.2) Alte informatii
1)Criteriul de atribuire este pretul cel scazut rezultat in urma completarii Anexei IIB Centralizator preturi. 2) In cazul in care se constata ca exista oferte cu preturi egale clasate pe primul loc autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.3)Pentru toate loturile din prezentul anunt de atribuire a fost a fost declarata castigatoare asocierea dintre S.C. PRO OPTICA S.A. (lider) si S.C. PRO OPTICA SERVICE&COMPONENTS S.R.L (asociat).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, Sectia a VI a comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act emis de autotitatea contractanta considerat legal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul IGPF
Adresa postala: Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060116, Romania, Tel. +40 213162598, Email: [email protected], Fax: +40 213163511, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2013 15:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer