Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RO-EBF - ?Up-grade Sistem de Securitate Amplasament SISF- turnuri de comunicatii"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.800.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: MIRA TELECOM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141844/22.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141022
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
Adresa postala: B-dul Geniului, nr. 42C, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII, Tel. +40 213162598-19360/19362, In atentia: d-lui Emanuel PETRESCU, Email: [email protected], Fax: +40 214087425, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
RO-EBF - ?Up-grade Sistem de Securitate Amplasament SISF- turnuri de comunicatii"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: jud. Iasi, Botosani, Vaslui, Galati, Tulcea, Maramures, Suceava, Mehedinti, Caras Severin, Timis, Satu Mare
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va achizitiona up-grade pentru sistemele de securitate din amplasamentele turnurilor de comunicatii constand in furnizarea de: 1.subsisteme de supraveghere perimetrala (Subsistem de protectie perimetrala(SPP, Subsistem de control al accesului(SCA), Subsistem de televiziune cu circuit inchis(STVCI) si Subsistem de alarmare la efractie(SAE) si 2. Subsistem de management si gestiune a alarmelor (SMGA).Se vor presta servicii de instalare si punere in functiune, si servicii de instruire a personalului de intretinere si exploatare a sistemului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35120000-1 - Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
51110000-6-Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)
80550000-4-Servicii de formare in domeniul securitatii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 800, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO EBF
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S030-047065din12.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 182 Denumirea: RO-EBF - ?Up-grade Sistem de Securitate Amplasament SISF- turnuri de comunicatii".
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MIRA TELECOM S.R.L.
Adresa postala: Str.D-na Ghica, nr.12, bl.1, sc.3, et.7, ap.87, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021608, Romania, Tel. 3518547, Email: [email protected], Fax: 3518535
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4908000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2800000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 12, 463, 080 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Frontierele Externe, parte a Programului general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii"
VI.2) Alte informatii
Acordul cadru de furnizare a fost incheiat pe o perioada de 24de luni cu ASOCIEREA SC MIRA TELECOM SRL (LIDER) cu REGIA AUTONOMA RASIROM (ASOCIAT).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul IGPF
Adresa postala: bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Tel. +40 213162598, Email: [email protected], Fax: +40 213163511, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2013 10:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer