Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RO-FSCH 18.2 Mobilitate Terestra


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
34.870.704 EUR

Castigatorul Licitatiei: RADACINI MOTORS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 82536/30.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 82729
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Finantelor Publice
Adresa postala: Bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare Phare, Tel.00 40 21 326 5555 (int: 215, 207, 219), In atentia: Gheorghita Ilie, Email: [email protected], Fax: 00 40 021 326 87 30;21 326 87 09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
RO-FSCH 18.2 Mobilitate Terestra
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform fisei de date a achizitiei IJPF Botosani, IJPF Iasi, IJPF Vaslui, IJPF Galati, IJPF Tulcea, IJPF Constanta, IJPF Mehedinti, IJPF Caras-Severin, IJPF Timis, IJPF Satu-Mare, IJPF Maramures, IJPF Suceava, IGPF Bucuresti.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezentul contract are ca obiect furnizarea de autovehicule, asa cum sunt descrise in caietul de sarcini, impreuna cu dotarile suplimentare pentru fiecare lot in parte, acolo unde se solicita astfel de dotari. Autovehiculele vor fi utilizate pentru transportul politistilor complet echipati, retinutilor si cainilor pe drumuri modernizate si in afara acestora (tot-teren), in toate anotimpurile, in zona de frontiera a Romaniei si in afara acesteia.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34100000-8 - Autovehicule (Rev.2)
34114000-9-Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
34114210-4-Vehicule pentru transportul detinutilor (Rev.2)
34410000-4-Motociclete (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
34, 870, 704.42EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO FSCH 18.2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S68-098229din08.04.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S138-201780din22.07.2009
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2008/S182-241433din19.09.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 198 Denumirea: RO FSCH 18.2Mobilitate Terestra, LOT 1: Autospeciala de patrulare tot-teren
V.1) Data atribuirii contractului 3/16/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RADACINI MOTORS S.R.L.
Adresa postala: BDUL TIMISOARA , NR 18, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061329, Romania, Tel.021.413.81.82, Email: [email protected], Fax: 021.413.81.74, Adresa internet (URL): www.radacinimotors.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19084800.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18347810.95 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 77, 060, 805.99 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 194 Denumirea: RO FSCH 18.2 Mobilitate Terestra, LOT 2:2.1. Autospeciala de patrulare de oras si 2.2.
V.1) Data atribuirii contractului 3/10/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PORSCHE ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Soseaua Pipera - Tunari, nr. 2, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel.021-208.37.22, Email: [email protected], Fax: 021-203.39.99, Adresa internet (URL): http: //www.porscheromania.ro/clienti.php
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15485000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7393098.80 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 31, 051, 014.96 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 195 Denumirea: RO FSCH 18.2Mobilitate Terestra, LOT 3:2.1. AUTOSPECIALA TRANSPORT EFECTIVE8+1 locuri
V.1) Data atribuirii contractului 3/10/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PORSCHE ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Soseaua Pipera - Tunari, nr. 2, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel.021-208.37.22, Email: [email protected], Fax: 021-203.39.99, Adresa internet (URL): http: //www.porscheromania.ro/clienti.php
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10425000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6096270.95 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 25, 604, 337.99 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 201 Denumirea: RO FSCH 18.2Mobilitate Terestra, LOT 4: Autospeciala transport caini
V.1) Data atribuirii contractului 3/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CASA AUTO S.R.L.
Adresa postala: Calea Chisinaului, nr.23, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700265, Romania, Tel.0730638379; 0232/277626, Email: [email protected], Fax: 0232250699
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2135000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1234000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 5, 182, 800 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 218 Denumirea: RO FSCH 18.2Mobilitate Terestra, LOT 6: Motocicleta cu 4 roti
V.1) Data atribuirii contractului 3/31/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
C & I EUROTRANS XXI S.R.L.
Adresa postala: STR.RITMULUI, NR.35, SECT.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021676, Romania, Tel.0743337786;031/8055587, Email: [email protected], Fax: 031/8055587, Adresa internet (URL): www.cibro.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1845000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1799523.72 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 7, 557, 999.62 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): RO FSCH 18 Intarirea controlului la frontierele externe prin cresterea mobilitatii navale si terestre a echipelor PFR (Planul Indicativ 2007-2009 Facilitatea Schengen)
VI.2) Alte informatii
Termenul de contractare pentru proiectele finantate din Facilitatea Schengen a fost extins pana la data de 31 martie 2010, potrivit Deciziei C(2009)10399 CE de modificare a Deciziei C(2007) 1417 CE, extindere transpusa in legislatie prin Hotararea 1617/2009 de modificare a HG nr. 620/2007, aparuta in Monitorul Oficial nr. 918 din 29.12.2009.Termenul pentru finalizarea contractului a fost extins pana la data de 31 decembrie 2010, prin Decizia C(2009) 6737 CE de modificare a Deciziei C(2007) 1417 CE.Lotul 5 Autospeciala transport retinuti a fost anulat in baza art. 209 alin. (1) lit. d) din OUG 34 /2006 cu completarile si modificarile ulterioare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5 , sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.(+40)21 319 51 80, Email: [email protected], Fax: (+40)21.319 16 74, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Finantelor Publice Oficiul de Plati si Contractare Phare Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.00 40 21 326 5555 (int: 615), Email: [email protected], Fax: +40 21 326 87 09:326 87 30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2010 12:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer