Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RO FSCH 23. 6 Dotarea politistilor de frontiera cu echipamente de mascare, mijloace si accesorii individuale de ordine publica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.106.719 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C. INTERCONF PRODUCTION SRL
Anunt de atribuire numarul 89170/12.03.2010
Informatii anunt de participare asociat 79753
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Finantelor Publice
Adresa postala: Bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare PHARE, Tel.004021 3265555 int: 543, In atentia: Adrian Ciobotar, Email: [email protected], Fax: 00 40 21 326 87 09; 326 87 30, Adresa internet (URL): www.cfcu.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
RO FSCH 23. 6 Dotarea politistilor de frontiera cu echipamente demascare, mijloace si accesorii individuale de ordine publica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera din Bucuresti str. Razoare, nr.5
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotarea politistilor de frontiera cu echipamente demascare, mijloace si accesorii individuale de ordine publica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18130000-9 - Imbracaminte speciala de lucru (Rev.2)
22114300-5-Harti (Rev.2)
31527210-1-Lanterne (Rev.2)
35200000-6-Echipament de politie (Rev.2)
39122100-4-Dulapuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 106, 718.5EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO FSCH 23.6
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S205-294823din23.10.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 162/10.02.2010 Denumirea: RO FSCH23.6 - LOT 1 Costume de mascare
V.1) Data atribuirii contractului 2/10/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. INTERCONF PRODUCTION SRL
Adresa postala: str. Izvorul Rece nr. 7, bl. 8A, ap.125, Sector 4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 99999, Romania, Tel.0247 366 263, Fax: 0247 366 348
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1050000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 408710.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 673, 217.87 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 153/05.02.2010 Denumirea: RO FSCH23.6 - LOT 2 Catuse, Port catuse
V.1) Data atribuirii contractului 2/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. STIMPEX S.A. (lider al asociatiei) si S.C. NERAMO DISTRIBUTION S.R.L. (asociat)
Adresa postala: str. Nicolae Teclu nr. 46-48, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 99999, Romania, Tel.021 345 0701, Fax: 021 345 3086
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 124000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50900.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 208, 634.01 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 154/05.02.2010 Denumirea: RO FSCH23.6 -LOT 3 Lanterna, Port lanterna
V.1) Data atribuirii contractului 2/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. STIMPEX S.A. (lider al asociatiei) si S.C. NERAMO DISTRIBUTION S.R.L. (asociat)
Adresa postala: str. Nicolae Teclu nr. 46-48, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 99999, Romania, Tel.021 345 0701, Fax: 021 345 3086
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 123900.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 507, 853.71 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 158/08.02.2010 Denumirea: RO FSCH23.6 -LOT 4 Baston, Port baston
V.1) Data atribuirii contractului 2/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. VIPER CONCEPT S.R.L. (lider al asociatiei) si S.C. S&G COMERCIAL S.R.L. (asociat)
Adresa postala: adresa bld. Basarabia 256, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 99999, Romania, Tel.021 255 7458, Fax: 021 255 7458
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 98000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 401, 692.2 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 155/05.02.2010 Denumirea: RO FSCH23.6 -LOT 5 Spray lacrimogen, Port spray lacrimogen
V.1) Data atribuirii contractului 2/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. STIMPEX S.A. (lider al asociatiei) si S.C. NERAMO DISTRIBUTION S.R.L. (asociat)
Adresa postala: str. Nicolae Teclu nr. 46-48, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 99999, Romania, Tel.021 345 0701, Fax: 021 345 3086
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 55000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27400.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 112, 309.86 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 159/08.02.2010 Denumirea: RO FSCH23.6 - LOT 6 Toc pistol cu port incarcator
V.1) Data atribuirii contractului 2/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. VIPER CONCEPT S.R.L. (lider al asociatiei) si S.C. S&G COMERCIAL S.R.L. (asociat)
Adresa postala: adresa bld. Basarabia 256, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 99999, Romania, Tel.021 255 7458, Fax: 021 255 7458
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 350000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 348000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 426, 417.2 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 160/08.02.2010 Denumirea: RO FSCH23.6 -LOT 7 Port carnet amenzi
V.1) Data atribuirii contractului 2/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. VIPER CONCEPT S.R.L. (lider al asociatiei) si S.C. S&G COMERCIAL S.R.L. (asociat)
Adresa postala: adresa bld. Basarabia 256, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 99999, Romania, Tel.021 255 7458, Fax: 021 255 7458
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29750.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 121, 942.27 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 161/10.02.2010 Denumirea: RO FSCH23.6 -LOT 9 Fiset metalic casetat, Vestiar metalic
V.1) Data atribuirii contractului 2/10/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. FAM S.A.
Adresa postala: Calea Prutului nr.50A, ,Localitatea: Galati, Cod postal: 99999, Romania, Tel.0236 448621, Fax: 0236 448877
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20058.50 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 82, 217.78 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Facilitate Schengen ProiectRO FSCH23.6 -Dotarea politistilor de frontiera cu echipamente demascare, mijloace si accesorii individuale de ordine publica
VI.2) Alte informatii
Lot nr. :8Denumire: Harta (cu zona de responsabilitate)Stare lot: Anulata (in SEAP la data 30.12.2009 14:57)Motive anulare: Nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiareObservatii: In baza art. 209 alin. (1), lit. c) din O.U.G nr. 34/2006, modificata si completata, respectiv nu a fost depusa nicio oferta (), Comisia de evaluare a hotarat anularea procedurii de atribuire pentru: Lot 8 - Harta (cu zona de responsabilitate)din cadrul contractului RO FSCH 23.6 Dotarea politistilor de frontiera cu echipamente de mascare, mijloace si accesorii individuale de ordine publica.Termenul de contractare pentru proiectele finantate din Facilitatea Schengen a fostextins pana la data de 31 martie 2010, extindere transpusa in legislatie, prin Hotararea 1617/2009 de modificare a HG nr. 620/2007, aparuta in Monitorul Oficial nr. 918 din 29.12.2009.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.(+40) 319 51 80, Email: [email protected], Fax: (+40)21. 319 16 74, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL DE PLATI SI CONTRACTARE PHARE
Adresa postala: Bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+40(21) 326 55 55 /int.615, Email: [email protected], Fax: +40 21 326 87 09:326 87 30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.03.2010 13:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer