Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ROBINETE VANA, INCHIZATOR CU AC SI VANE FLUTURE


Anunt de participare (utilitati) numarul 38565/07.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.SUCURSALA DE INMG.SUBTERANA DE GAZE NATURALEAdresa postala: STR. GHE GR. CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: Anamaria Savu, Tel.0244503885, Email: [email protected], Fax: 0244545230
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ROBINETE VANA, INCHIZATOR CU AC SI VANE FLUTURE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CIP-ATELIER SARMASEL JUD MURES SI MAGAZIA CENTRALA FINTA JUD DB
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ROBINETE VANA, INCHIZATOR CU AC SI VANE FLUTURE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29131120-3 - Robinete-vana (Rev.1)
29130000-9-Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.1)
29131250-3-Inchizator cu ac (Rev.1)
29131280-2-Vane fluture (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM DOCUMENTATIEI
Valoarea estimata fara TVA: 286, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE :450 LEI PENTRU LOTUL 1 ; 1300 LEI PENTRU LOTUL 2 ;400LEI LOTUL3;300LEI LOTUL4;500LEI LOTUL5. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII, PLATA SE FACE CONFORM CONTRACTULUI IN 30 DE ZILE DE LA PRIMIREA FACTURII DE CATRE ACHIZITOR, CU O PERIOADA DE GRATIE DE INCA 30 DE ZILE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE CF. ART 44 DIN OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE DE ELIGIBILITATE, DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 181 DIN OUG 34/2006, CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE CATRE STAT SI CONTRIBUTIA PENTRU ASIG. SOCIALE DE STAT SI A PENSIEI SUPLIMENTARE; CERTIF. EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI SI COMERTULUI
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANT CONTABIL LA 31.12.2006. ; LICHIDITATE 110%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII GENERALE, LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI IN ULTIMII 3 ANI, CERTIF. ISO 9001, AUTORIZ. DE LIVRARE SI RECOMANDARI DIN PARTEA ALTOR BENEFICIARI, ETC.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.11.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 80 RON
Conditii si modalitate de plata: docum se poate achiz de la SNGN ROMGAZ PL-SERV CONTRACTE din 08.11.2007. Se va inainta o scrisoare de intentie . Plata se va face la casieria soc
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.12.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.12.2007 10:00
Locul: SNGN ROMGAZ SA MEDIAS-SUC. DE INM. SUBT. A GAZELOR NAT. PLOIESTI, STR. GHE. GR. CANTACUZINO NR 184
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVROPOLEOS, NR. 6, SECTORUL 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 03004 , ,Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: IC BRATIANU, NR. 1 , ALBA IULIA, Localitatea: ALBA IULIA, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS-SUC. DE INMAG. SUBT. A GAZELOR NAT. PLOIESTI-SERVICIUL CONTRACTE
Adresa postala: STR. GHE. GR. CANTACUZINO, NR. 184 , PLOIESTI, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Tel.0244503885, Email: [email protected], Fax: 0244545230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2007 08:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer