Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ROBINETI INDUSTRIALI DE INALTA PRESIUNE


Anunt de participare (utilitati) numarul 79667/09.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrala Electrica de Termoficare Brasov S.A.
Adresa postala: str. Timis-Triaj nr.6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Punct(e) de contact: Irinel Bunescu, Tel.0268-333192, Email: [email protected], Fax: 0268-330530, Adresa internet (URL): www.cetbv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ROBINETI INDUSTRIALI DE INALTA PRESIUNE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str.Timis-Triaj nr.6 - Depozit
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
inlocuirea robinetelor defecte sau uzate care nu realizeaza izolarea circuitelor de drenaj abur , apa sau by-pass vane principale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42131000-6 - Robinete si vane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Anexa nr.1- Caiet Sarcini nr.698/13.05.2009 , inclus la prezenta documentatie:
- RIV-Dn 25 mm , Pn 400 bar, Tn 530 grd C, apa alimentare - 43 buc
-RIV -Dn 20mm , Pn 400 bar , Tn 570grd.C , abur viu-34 buc
-Bara teava - mat.16Mo3, Dn 25 , L=60 x2 mm apa alimentare -5160mm
Stut teava - mat.12CrMoV3(X10CrMoVn B91), Dn 20 mm , L=60x2 mm , abur viu -4080 mm
Valoarea estimata fara TVA: 171, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de buna executie-5% valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii.Plata in termen de 90 zile de la receptia produselor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de neincadrare art.180 , art.181-OUG34/2006, Certificat fiscal eliberat de compartimentul impozite si taxe locale , Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat , in original sau copie legalizata , valabile la data deschiderii ofertelor , Certificat Constatator emis de ORC in anul 2009 , in original sau cope legalizata , Certificat de inregistrare fiscala eliberat de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil la data de 31.12.2008 , declaratia cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani -Informatii general privind ofertantul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru producatori: dovada ca are implementat ISO 9001/2000
Pentru distribuitori: dovada ca sunt dealeri autorizati al producatorului , iar producatorul sa faca dovada implementarii sistemului ISO 9001/2000 , dovada ca are implementat ISO 9001/2000-pentru comercializarea produselor ce fac obiectul achizitiei
Lista care sa contina informatii despre cel mult 3 ctr. de achizitie similare , iar valoarea contractelor sa fie min. 85.000Ron , lista ce va fi insotita de minim 3 recomadari, Declaratie privind confirmarea aplicarii marcajului european de conformitate(CE)-in original
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.06.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.06.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.06.2009 11:00
Locul: str.Timis-Triaj nr.6 -Corp Administrativ , et.II , Sala Consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare s Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravapoleos nr.6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Brasov
Adresa postala: b- dul 15 Noiembrie 1987, nr.45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel.0268/419615, Fax: 0268/418054
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.CET BRASOV S.A - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str.Timis-Triaj nr.6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Tel.0268/333192, Fax: 0268/330530
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.06.2009 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer