Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Rulmenti si bucse


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
135.495 RON

Castigatorul Licitatiei: PRIMAGRA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 148014/04.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144058
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Turceni, Localitatea: Turceni, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Deaconu, Tel. +40 253335045, In atentia: Gheorghe Iriza, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Rulmenti si bucse
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Turceni, strada Uzinei nr. 1, jud Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de Rulmenti si bucse, inclusiv servicii de suport tehnic
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44442000-0 - Rulmenti cu role (Rev.2)
71356300-1-Servicii de suport tehnic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
135, 495.16RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19/ET Denumirea: Rulmenti si bucse
V.1) Data atribuirii contractului 03.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRIMAGRA S.R.L.
Adresa postala: STR. ALEXANDRU GRIGORE GHICA NR.13, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720089, Romania, Tel. 0230 533 529, Email: [email protected], Fax: 0230 533 544, Adresa internet (URL): www.primagra.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 814.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 18/ET Denumirea: Rulmenti si bucse
V.1) Data atribuirii contractului 03.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMEXIM DIRECT S.R.L.
Adresa postala: Str.Tepes Voda, nr.65A, Parter, Camera nr.1 si magazia pentru depozit, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021522, Romania, Tel. +40 213267397, Email: [email protected], Fax: +40 213267398
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23403.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3, 5
Contract nr: 20/ET Denumirea: Rulmenti si bucse
V.1) Data atribuirii contractului 03.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INDUSTRIAL GP S.R.L.
Adresa postala: sect.2, str. Vintila Dinu, nr.5, bl.4, sc.B, et.2, ap.35, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 100025, Romania, Tel. 0372 738972, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0244/514666, Adresa internet (URL): www.industrial-gp.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 111277.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, Directia Achizitii
Adresa postala: str. Uzinei, nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 10:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer