Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Saboti de frana pentru material rulant remorcat (Saboti de frana din fonta tip S1 pentru vagoane)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.856.100 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ASAM S.A.
Anunt de atribuire numarul 147646/02.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 143995
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta Manole, Tel. +40 0732671661, In atentia: Sef Serviciu Proceduri Achizitii Produse, Servicii si Lucrari, Email: [email protected], Fax: +40 0213192428, Adresa internet (URL): www.cfrcalatori.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Saboti de frana pentru material rulantremorcat (Saboti de frana din fonta tip S1 pentru vagoane)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform Graficului de livrare atasat la Documentatia de atribuire (franco Revizii/Posturi Revizie)
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de 'Saboti de frana pentru material rulant remorcat" (Saboti de frana din fonta tip S1 pentru vagoane), pe 3 loturi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946240-4 - Saboti si saboti-pene (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 856, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SNTFC 155/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S214-373010din05.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3 Denumirea: , ,Saboti de frana pentru material rulant remorcat?(Saboti de frana din fonta tip S1 pentru vagoane)
V.1) Data atribuirii contractului 31.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ASAM S.A.
Adresa postala: str. Aurel Vlaicu, nr.77, judetul Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700381, Romania, Tel. 0232/211871, Fax: 0232/245955
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13869400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11856100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Orice oferta valabila pt o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor Note: a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei si a propunerilor tehnice si financiare - Romana - Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 2781*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a acordului cadru, suma aferenta fiecarui lot. Prevederile art. 278ยน alin. 1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sunt aplicabile si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 0213199528/122961
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer