Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Saboti de frana pentru material rulant motor si remorcat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
24.847.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ALTEX SRL
Anunt de atribuire numarul 80500/25.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 65563
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: Mariana NICA, Tel.021/319.24.28, In atentia: Sef Serviciu Achizitii Servicii Investitii, Produse, Combustibil Mariana NICA, Email: [email protected], Fax: 021/319.24.28, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Saboti de frana pentru material rulant motor si remorcat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: -pentruLotul 1-Sabotii tip S1-la Reviziile SNTFC CFR Calatori SA, indicate prin graficul de livrare (Anexa 2 la modelul de Contract de furnizare) ;
-pentru Lotul 2 -Sabotii tip S2, Lotul 3- Sabotii LE 5100 Kw, Lotul 4-Sabotii LDH 1250 CP si Lotul 5-Sabotii LDE 2100 CP la sediul SC CFR SCAD Brasov SA, indicate prin graficul de livrare (Anexa 2 la modelul de Contract de furnizare)
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Saboti de frana pentru material rulant motor si remorcat, 5 loturi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946240-4 - Saboti si saboti-pene (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
24, 847, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S117-169711din20.06.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7 Denumirea: Saboti pentru vagoane
V.1) Data atribuirii contractului 7/21/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALTEX SRL
Adresa postala: Str.Isaccei, nr.73, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820207, Romania, Tel.0240/534522, Fax: 0240/534522
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23120000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 8 Denumirea: Saboti pentru locomotive
V.1) Data atribuirii contractului 7/21/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TERMEX SERVICE SRL
Adresa postala: Str. Nicolae Balcescu, nr.110, Localitatea: Bals, Cod postal: 235100, Romania, Tel.0249/450920, Fax: 0249/450920
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1813200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1727000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3, 4, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-Mentionam ca procedura de atribuire este: Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare - Accelerata;
- Din motive tehnice, Documentatia nu poate fi publicata in SEAP datorita infrastructurii hardware ce nu suporta utilizarea acestor aplicatii, drept pentru care, aceasta se va ridica de la sediul SNTFC CFR Calatori SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, etaj IV, camera 17, in urma unei solicitari scrise din partea potentialului candidat.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: str.Splaiul Independentei, nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021/319.51.83
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel.021/319.95.28 interior 122961, Fax: 021/313.20.62, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2009 10:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer