Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Saltele, huse saltele, paturi, perne


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.200 RON

Castigatorul Licitatiei: BRANDTEX INDUSTRIES SRL
Anunt de atribuire numarul 146225/09.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143353
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu, nr 88, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010825, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta Nica, Tel. +40 213193072, Email: [email protected], Fax: +40 213193072, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Saltele, huse saltele, paturi, perne
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central ?Dr. Carol Davila?
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizareasaltele, huse saltele, paturi, perne
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39143112-4 - Saltele (Rev.2)
39511000-7-Paturi si pleduri (Rev.2)
39512300-7-Huse pentru saltele (Rev.2)
39516120-9-Perne (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A2 / 2846 DIN 05.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S172-297314din05.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 262 lot 1 Denumirea: Saltele, huse saltele, paturi, perne
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRANDTEX INDUSTRIES SRL
Adresa postala: Triumfului nr. 1 A, Localitatea: Arad, Cod postal: 310113, Romania, Tel. +40 257270688, Email: [email protected], Fax: +40 357818542
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 288000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 262 lot 2 Denumirea: Saltele, huse saltele, paturi, perne
V.1) Data atribuirii contractului 05.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRANDTEX INDUSTRIES SRL
Adresa postala: Triumfului nr. 1 A, Localitatea: Arad, Cod postal: 310113, Romania, Tel. +40 257270688, Email: [email protected], Fax: +40 357818542
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 54000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 262 lot 3 Denumirea: Saltele, huse saltele, paturi, perne
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRANDTEX INDUSTRIES SRL
Adresa postala: Triumfului nr. 1 A, Localitatea: Arad, Cod postal: 310113, Romania, Tel. +40 257270688, Email: [email protected], Fax: +40 357818542
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 102600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 262 lot 4 Denumirea: Saltele, huse saltele, paturi, perne
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRANDTEX INDUSTRIES SRL
Adresa postala: Triumfului nr. 1 A, Localitatea: Arad, Cod postal: 310113, Romania, Tel. +40 257270688, Email: [email protected], Fax: +40 357818542
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)Oferta poate fi retrasa si modificata numai cu respectarea datei limite de depunere a ofertei..Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si a pierderii garantiei pentru participare.Ofertele sunt declarate intarziate si respinse in sedinta de deschidere daca sunt depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertei sus-mentionataModul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi unitare egale la ofertantii clasati pe locul I, dupa organizarea etapei finale de licitatie electronica, se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Noua propunere financiara se va depune laCompartimentul Documente Clasificate (registratura unitatii), cladirea Comandamentului, etaj 1. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.In cazul in care egalitatea de pret se mentine si dupa reofertare, va fi declarat castigator ofertantul a caruioferta a avut pretul cel mai scazutla sedinta de deschidere
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sediul autoritatii contractante ? Oficiul Contencios (Consilier juridic Boboc Daniela)
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010825, Romania, Tel. +40 213195839, Fax: +40 213193072
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2014 14:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer