Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Salubrizare, curatare ferestre, curatare si intretinere cladiri din statiile CF Brasov Calatori, Sibiu, si Tg. Mures


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
340.414 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSTRUCTII CFR SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 48817/27.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Politehnicii nr.1 , camerele P19-20, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Punct(e) de contact: Daniela.Dospinescu, Laurian.Oprescu, Tel.0268/ 410709, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0268/ 410709, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Salubrizare, curatare ferestre, curatare si intretinere cladiri din statiile CF Brasov Calatori, Sibiu, si Tg. Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Statiile CF Brasov Calatori, Sibiu si Tg. Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si salubrizare a statiilor cf din Brasov Calatori, Sibiu si Tg. Mures
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90600000-3 - Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)
90910000-9-Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
340, 414RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 551 Denumirea: Salaubrizare, curatare ferestre, curatare si intretinere cladiri statia CF Bv Calatori lot I
V.1) Data atribuirii contractului 11/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCTII CFR SRL
Adresa postala: Str.Piata Garii de Nord nr.1-3, corp C , poarta E, et.4 cam.295, 404, 405, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel.0213191228, Fax: 0213191227
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 170000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 162378.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 552 Denumirea: Salubrizare, curatare ferestre, curatare si intretinere cladiri statia CF Tg. Mureslot III
V.1) Data atribuirii contractului 11/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC UNIFAST SRL ALBA
Adresa postala: str. Closca nr.2, Localitatea: Teius, Cod postal: 515900, Romania, Tel.0258851178, Fax: 0258851178
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 54000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53428.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 553 Denumirea: Salubrizare, curatare ferestre, curatare si intretinere cladiri statia CF Sibiulot II
V.1) Data atribuirii contractului 11/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC UNIFAST SRL ALBA
Adresa postala: str. Closca nr.2, Localitatea: Teius, Cod postal: 515900, Romania, Tel.0258851178, Fax: 0258851178
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 125000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 124608.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala: Bd. Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel.0268/413741, Email: [email protected], Fax: 0268/415156
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionale CF Brasov
Adresa postala: str. Politehnicii nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Tel.0268/474506, Fax: 0268/474506
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2008 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer