Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Salubrizare dormitor si spatii administrative din Depoul Bucuresti Calatori, Remiza Automotoare si SELC Basarab si spalare lenjerii apartinand dormitoarelor din Depoul Bucuresti Calatori, Remiza Automotoare si SELC Basarab


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
213.366 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ANDREE PRODCOM SRL
Anunt de atribuire numarul 145516/24.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140281
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta Manole, Tel. +40 0213192428, In atentia: Sef serviciu Proceduri Achizitii Produse, Servicii si Lucrari, Email: [email protected], Fax: +40 0213192428, Adresa internet (URL): www.cfrcalatori.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Salubrizare dormitor si spatii administrative din Depoul Bucuresti Calatori, Remiza Automotoare si SELC Basarab sispalare lenjeriiapartinand dormitoarelor din Depoul Bucuresti Calatori, Remiza Automotoare si SELC Basarab
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Depoul Bucuresti Calatori, Remiza Automotoare si SELC Basarab
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Salubrizare dormitor si spatii administrative din Depoul Bucuresti Calatori, Remiza Automotoare si SELC Basarab si spalare lenjerii din Depoul Bucuresti Calatori, Remiza Automotoare si SELC Basarab.Lot 1: Salubrizare dormitoare si spatii administrative din Depoul Bucuresti Calatori si Remiza AutomotoareLot 2: Salubrizare dormitor si spatii administrative din SELC BasarabLot 3: Spalare lenjerii apartinand dormitoarelor din Depoul Bucuresti Calatori si Remiza AutomotoareLot 4: Spalare lenjerii apartinand dormitorului din SELC Basarab
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
98310000-9-Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
213, 365.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SNTFC 115/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 290 Denumirea: ?Salubrizare dormitor si spatii administrative din Depoul Bucuresti Calatori si Remiza Automotoare"
V.1) Data atribuirii contractului 17.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ANDREE PRODCOM SRL
Adresa postala: Soseaua Afumati nr. 94-98, jud. Ilfov, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. 0373 530 985, Fax: 0373 530 986
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 203155.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 137621.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 288 Denumirea: Salubrizare dormitor si spatii administrativedin SELC Basarab"
V.1) Data atribuirii contractului 17.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ANDREE PRODCOM SRL
Adresa postala: Soseaua Afumati nr. 94-98, jud. Ilfov, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. 0373 530 985, Fax: 0373 530 986
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50776.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19746.49 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 291 Denumirea: Spalare lenjerii apartinand dormitoarelor din Depoul Bucuresti Calatori si Remiza Automotoare
V.1) Data atribuirii contractului 17.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ANDREE PRODCOM SRL
Adresa postala: Soseaua Afumati nr. 94-98, jud. Ilfov, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. 0373 530 985, Fax: 0373 530 986
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 57459.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44658.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 289 Denumirea: Spalare lenjerii apartinand dormitorului din SELC Basarab
V.1) Data atribuirii contractului 17.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ANDREE PRODCOM SRL
Adresa postala: Soseaua Afumati nr. 94-98, jud. Ilfov, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. 0373 530 985, Fax: 0373 530 986
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14590.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11340.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bdul Unirii, nr. 37, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 2140836000
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 213199528/122961
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2013 12:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer