Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Salubrizare in statii CF de pe raza Sucursalei CREIR CF Bucuresti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
323.754 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TIBOB TRANS SRL
Anunt de atribuire numarul 140768/01.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133452
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare , Intretinere si Reparatii CF Bucuresti , str.Piata Garii de Nord , nr.1-3 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial - Biroul Achizitii Publice , camera 56, Tel. +40 213199539/133204, In atentia: Liliana Lospa, Email: [email protected], Fax: +40 213182381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Salubrizare in statii CF de pe raza Sucursalei CREIR CF Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Titu, Targ S, Chitila, Peris, Buftea, Gaesti, Pucioasa, Fieni, Azuga, Busteni, Sinaia, Comarnic, Campina, PlVest, Giurgiu Oras, Giurgiu N, Videle, Titan S, Urziceni, Buc Obor, Oltenita, Buc Baneasa Salon Of
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curtatenie in spatii destinate publicului calator sau activitatii de exploatare : salile de asteptare ; vestibule si holurile de acces in statie ;holurile caselor de bilete ; peroane ; spatiile dintre liniile caii ferate din grupele de calatori ; spatiile verzi din incinta statiei ; trotuarele si suprafetele de acces din statie spre oras precum si trotuarul din fata cladirii statiei ; pasajul subteran si caile de acces la acesta ; rampa de gunoi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
323, 754.19RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 91 Denumirea: Salubrizare in statii CF pe raza Sucursalei CREIR CF Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 31.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TIBOB TRANS SRL
Adresa postala: Str.Fundatura Harmanului , nr.2 , bloc 2A , ap 9, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Tel. 0268/335.362, Fax: 0268/335.362
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 355000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 323754.19 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37, sectorul 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030831, Romania, Tel. +40 214083600/ +40 214083700, Email: [email protected], Fax: +40 213187731
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic - Sucursala CREIR CF Bucuresti
Adresa postala: Str. Piata Garii de Nord , nr.1-3 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. +40 213199539/133324, Fax: +40 213182381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2013 10:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer