Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Salubrizare in statiile CF si spatii in cladirile cu specific feroviar de pe raza de activitate a Suc. CREIR CF Brasov- 13 loturi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
734.960 RON

Castigatorul Licitatiei: LOCOMOTIVA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146645/13.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141748
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Politehnicii, nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Mita, Tel. +40 268410709, Email: [email protected], Fax: +40 268410709, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Salubrizare in statiile CF si spatii in cladirile cu specific feroviar de pe raza de activitate a Suc. CREIR CF Brasov- 13 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Statii CF si spatii in cladirile cu specific feroviarde pe raza Suc. ?CREIR CF? BV cfanexei 7 lacaiet de sarcini
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Salubrizare in statiile CF si spatii in cladiri cu specific feroviar de e pe raza Suc.?CREIR CF? Brasov ?cf caietului de sarcini si anexei 7 la caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
734, 959.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 624 Denumirea: Salubrizare in statiile CF si spatii in cladirile cu specific feroviarSuc CREIR BV lot2
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOCOMOTIVA S.R.L.
Adresa postala: Str.Siretului, nr.10, ap.2, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550395, Romania, Tel. 0369407252; 0743117122, Email: [email protected], Fax: 0369407252
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 96628.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 96581.76 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 627 Denumirea: Salubrizare in statiile CF si spatii in cladiri cu specific feroviar Suc CREIR CF BV lot4
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNIFAST S.R.L.
Adresa postala: STR.CLOSCA, NR.2, Localitatea: Teius, Cod postal: 515900, Romania, Tel. 0258/851205, Email: [email protected], Fax: 0258/851205, Adresa internet (URL): unifastteius
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 129027.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 127500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 628 Denumirea: Salubrizare in statiile CF si spatii in cladirile cu specific feroviarSuc CREIR BV lot5
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNIFAST S.R.L.
Adresa postala: STR.CLOSCA, NR.2, Localitatea: Teius, Cod postal: 515900, Romania, Tel. 0258/851205, Email: [email protected], Fax: 0258/851205, Adresa internet (URL): unifastteius
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 99023.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 98500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 621 Denumirea: Salubrizare in statiile CF si spatii in cladirile cu specific feroviarSuc CREIR BV lot6
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Astru Grup SRL
Adresa postala: str. i.c. bratianu, nr51, Localitatea: Braila, Cod postal: 810091, Romania, Tel. 0722859359, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 77063.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 73702.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 623 Denumirea: Salubrizare in statiile CF si spatii in cladirile cu specific feroviarSuc CREIR BV lot 7
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Astru Grup SRL
Adresa postala: str. i.c. bratianu, nr51, Localitatea: Braila, Cod postal: 810091, Romania, Tel. 0722859359, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 78912.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75328.32 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 626 Denumirea: Salubrizare in statiile CF si spatii in cladirile cu specific feroviarSuc CREIR BV lot 8
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNIFAST S.R.L.
Adresa postala: STR.CLOSCA, NR.2, Localitatea: Teius, Cod postal: 515900, Romania, Tel. 0258/851205, Email: [email protected], Fax: 0258/851205, Adresa internet (URL): unifastteius
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 101529.90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 101100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 625 Denumirea: Salubrizare in statiile CF si spatii in cladirile cu specific feroviarSuc CREIR BV lot 9
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOCOMOTIVA S.R.L.
Adresa postala: Str.Siretului, nr.10, ap.2, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550395, Romania, Tel. 0369407252; 0743117122, Email: [email protected], Fax: 0369407252
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 102171.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 102019.32 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 622 Denumirea: Salubrizare in statiile CF si spatii in cladirile cu specific feroviarSuc CREIR BV lot13
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Astru Grup SRL
Adresa postala: str. i.c. bratianu, nr51, Localitatea: Braila, Cod postal: 810091, Romania, Tel. 0722859359, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 63406.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60227.76 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
loturile 1, 3, 10, 11, 12 au fost anulate in conformitate cu prevederile art.209. alin.(1)lit.a) dinOUG 34/ 2006, deoarece au fost depuse numai oferte inacceptabile si /sau neconforme
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Brasov
Adresa postala: str.15 Noiembrie nr.45, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 500097, Romania, Tel. +40 268419615, Email: [email protected], Fax: +40 268418054, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei « CREIR CF »Brasov
Adresa postala: str.Politehnicii, nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Tel. +40 268474506, Fax: +40 268474506
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 10:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer