Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SALUBRIZARE PE RAZA SUCURSALEI CREIR CF TIMISOARA IN STATIILE CF SI SPATIILE CU SPECIFIC FEROVIAR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.608.448 RON

Castigatorul Licitatiei: ROGERA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 148183/21.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143746
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare Intretinere si ReparatiiCF Timisoara, Str.Garii nr.2, J 35/1842/2003, CUI RO 15662430, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Gurza, Tel. +40 256494158, In atentia: Vasile Gurza, Email: [email protected], Fax: +40 256494158, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SALUBRIZARE PE RAZA SUCURSALEI CREIR CF TIMISOARA IN STATIILE CF SI SPATIILE CU SPECIFIC FEROVIAR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Raza Sucursalei CREIR CF Timisoara
Codul NUTS: RO42 - Vest
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de salubrizare in unitatile si subunitatile Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Timisoara.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 608, 447.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3/1/3/BAP/ 244 /2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 51 Denumirea: Salubrizare pe raza Sucursalei CREIR CF Timisoara in statiile CF si spatiile cu specific feroviar
V.1) Data atribuirii contractului 24.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROGERA S.R.L.
Adresa postala: STR. NICOLAE FIRU, NR. 200, Localitatea: Chisoda, Cod postal: 307221, Romania, Tel. 0256412291, Email: [email protected], Fax: 0256412291
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1608618.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1608447.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertanttilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Incepand cu a doua saptamana de la data publicarii anuntului de participare in SEAP, se va organiza vizitarea spatiilor ce urmeaza a fi salubrizate in statiile si cladirile cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Timisoara. In urma vizitarii acestor spatiise va intocmi cu sefii de statie ( sefii de subunitati ) un proces verbal de vizitare, care se va anexa la documentele de inscriere la licitatie. Program de vizitare : Ziua 1- Lugoj, Buzias, Caransebes, Baile Herculane, Orsova, Resita Nord, Resita Sud; Ziua 2 ? Aradu Nou, Arad, Sediu RC Arad, Curtici, Radna; Ziua 3 ? Ilia, Deva, Simeria, Orastie, Petrosani;Ziua 4 ? Jimbolia, Stamora Moravita, Timisoara Nord, Timisoara Est, Timisoara Sud, Sediu CREIR CF, CED Timisoara, Divizia Economica, Divizia Instalatii.OBS. : Toate certificatele, autorizatiile, agrementele, procesele verbale, recomandarile si documentele mentionate vor fi prezentate in original la solicitarea comisiei de evaluare, pentru confruntare cu documentele depuse in oferta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Timis - Sectia Comerciala
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256498054, Email: [email protected], Fax: +40 256200040
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala CREIR CF Timisoara - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel. +40 256494158, Fax: +40 256494158
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 14:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer