Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Salubrizare vagoane de calatori


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.077.064 RON

Castigatorul Licitatiei: SC EURO CONSTRUCT SA
Anunt de atribuire numarul 142403/15.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136304
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: GEORGETA MANOLE, Tel. +40 732671661, In atentia: SEF SERVICIU ACHIZITII - int. 122726, 122773, Email: [email protected], Fax: +40 0213192428, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Salubrizare vagoane de calatori
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Subunitatile mentionate la fiecare lot in parte
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Ploiesti Sud, Revizia de Vagoane Constanta, Revizia de Vagoane Mangalia si Post Revizie de Vagoane Vatra Dornei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90917000-8 - Servicii de curatare a echipamentului de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 077, 063.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SNTFC 14/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S050-082290din12.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 26 Denumirea: Salubrizare vagoane de calatori in Revizia de Vagoane Constanta si Post Revizie Vagoane Fetesti
V.1) Data atribuirii contractului 23.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EURO CONSTRUCT SA
Adresa postala: Str JUSTITIEI Nr 20, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900266, Romania, Tel. +40 241610251, Email: [email protected], Fax: +40 241610251
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2082530.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2058495.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
Contract nr: 27 Denumirea: Salubrizare vagoane de calatori in Post Revizie Vagoane Vatra Dornei
V.1) Data atribuirii contractului 23.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ISIS COMPREST S.R.L.
Adresa postala: STR.IOAN VODA, NR.23, Localitatea: Barlad, Cod postal: 731140, Romania, Tel. +40 235421708, Email: [email protected], Fax: +40 235421708
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 214770.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 212320.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 28 Denumirea: Salubrizare vagoane de calatori in Revizia de Vagoane Ploiesti Sud
V.1) Data atribuirii contractului 13.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
11Frangers SRL
Adresa postala: str.Ciceu, Nr.6, Bl.20, Sc.A, Ap.8 Brasov, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500251, Romania, Tel. 0744352908, Email: [email protected], Fax: 0268335362
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 823944.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 806248.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Perioada de valabilitate a candidaturii: 60 zile de la termenul limita de depunere a candidaturii. Orice candidatura valabila pt o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma.Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieriIn cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelorNote: a. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita candidatilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.b.candidatul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a candidaturiic.candidatul care nu este de acord cu prelung perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras candidatura, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.- Limba de redactare a candidaturii si a propunerii tehnice si financiare -Romana- Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.- In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 2781*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a acordului cadru, sumele aferente.Anexam la Documentatia de atribuire: Anexa D - cantitatile minime si maxime pentru primul contract subsecvent si pentru acordul cadru, pentru fiecare lot in parte.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600, Email: [email protected], Fax: +40 0214083600, Adresa internet (URL): http: //tmb.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 213199528/122961
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2013 08:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer