Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Salubrizari statii cf SRCF Galati


Anunt de participare (utilitati) numarul 39882/26.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca, nr.51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Silvica Mihalache, Tel.0236/461236, In atentia: Marcela Pangrati, Email: [email protected], Fax: 0236/461236, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Salubrizari statii cf SRCF Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: Raza de activitate a SRCF Galati, conform documentatie
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestatiile constau in executarea operatiunilor salubrizaresi curatenie pentru subunitatile Sucursalei Regionale CF Galati in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.Operatiunile de salubrizare se vor efectua in cele 9 statii, care au raspandire in 4 judete, respectiv Galati, Braila, Prahova si Bacau
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74740000-8 - Diverse servicii de curatenie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 Salubrizare statia CF Galati Sc=14989 mp; Sg=15166 mp; Sp=6082 mp
LOT 2 Salubrizare statia CF Mizil Sc=2788 mp; Sg=2838 mp; Sp=2648 mp
LOT 3 Salubrizare statia CF Faurei Sc=4697 mp; Sg=4795 mp; Sp=2416 mp
LOT 4 Salubrizare statia CF Ianca Halta Sp=3107 mp
LOT 5 Salubrizare statia CF Barbosi Calatori Sp=4806 mp
LOT 6 Salubrizare statia CF Filesti Sp=3744 mp
LOT 7 Salubrizare statia CF Tecuci Nord Sp=5485 mp
LOT 8 Salubrizare statia CF Comanesti Sc=3048 mp; Sg=3085 mp; Sp=1637 mp
LOT 9 Salubrizare statia CF Onesti Sc=5361 mp; Sg=5404 mp; Sp=4758 mp
Valoarea estimata fara TVA: 1, 061, 080RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare (lei): LOT 1=8.000; LOT 2=1.500; LOT 3=2.500; LOT 4=650; LOT 5=1.000; LOT 6=800; LOT 7 =1.000; LOT 8 =1.500; LOT 9=3.000;Garantie de buna executie 10% (IMM 50%)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii pe proprie raspundere privind art. 180, 181 din OUG 34/2006, OUG 94/2007; certificate privind plata impozitelor la bugetul consolidat al statului si a taxelor local, certificat de inregistrare la Camera de Comert si Industrie a ORC, certificat constatator emis de ORC privind obiectul de activitate, documente care atesta calitatea de IMM.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale; bilantul contabil pe anul 2006, vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima - indeplinirea si finalizarea, in ultimii 3 ani, a unui contract a carui valoare este egala sau mai mare decat valorile din tabel conform documentatie;Declaratii privind personalul si dotarile tehnice;AFER; ISO 9001; ISO 14001; OH SAS 18001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.12.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2007 12:00
Locul: SRCF Galati, str. Domneasca, nr.51
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: Str. Brailei, nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800685, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul SRCF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel.0236/461236, Fax: 0236/461236
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2007 16:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer