Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SALUPE CU CORP DE ALUMINIU CU MOTOR DE 180 CP


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
250.680 EUR

Castigatorul Licitatiei: ELECTROSCOICA MAR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147425/31.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143172
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Adresa postala: incinta port Constanta nr. 1, cladirea Autoritatii Navale Romane, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Ana Dudu, Tel. +40 372419810, In atentia: Sanda MANGRI, Email: [email protected], Fax: +40 241616229, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Siguranta navigatiei
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SALUPE CU CORP DE ALUMINIU CU MOTOR DE 180 CP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Autoritatea Navala Romana,
Incinta Port.
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Salupe cu corp metalic aluminiu cu motor de 180 CP ( 2 buc) necesare pentru inspectii si control conform caiet de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34521100-6 - Vedete de supraveghere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
250, 680EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S208-360113din25.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 26207 Denumirea: Salupe cu corp de aluminiu cu motor de 180 CP
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROSCOICA MAR S.R.L.
Adresa postala: STR.VALUL LUI TRAIAN, NR.44, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900147, Romania, Tel. 0241/586629, Email: [email protected], Fax: 0241/586661, Adresa internet (URL): www.electroscoica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 250806.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 250680.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 112, 267.16 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Pe parcursul verificarii documentelor prezentate de ofertanti, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificari/completari ale documentelor prezentate de acestia ptr. demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevazute in documentatie, sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu caracteristicile solicitate in caietul de sarcini;2. In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca nu sunt respectate elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini) autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul.3. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail/posta.4. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic A.N.R.
Adresa postala: Incinta Port Constanta nr.1, cladire ANR, etaj IX, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer