Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SARURI DELICVESCENTE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
999.360 RON

Castigatorul Licitatiei: Weatherford International Eastern Europe SRL
Anunt de atribuire numarul 140220/13.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133804
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str.Salcimilor, nr.23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: florica jacota, Tel. +40 265402800, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SARURI DELICVESCENTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. Barajului, nr.2, Tg.Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de produse necesare functionarii statiilor de uscare a gazelor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24958000-4 - Produse chimice pentru industria petrolului si a gazelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
999, 360RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4650 Denumirea: Saruri delicvescente
V.1) Data atribuirii contractului 11.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Weatherford International Eastern Europe SRL
Adresa postala: Str. Clopotei, nr. 2A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100189, Romania, Tel. +40 0344080100, Email: simonagabriela.fil[email protected], Fax: +40 0244599042
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 999360.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Se va depune modelul de contract semnat si stampilat cu eventualele amendamente, daca exista.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Specializat
Adresa postala: str. Justitiei, nr.1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265262010, Fax: +40 265311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul contracte SNGN Romgaz Sucursala Tg.Mures
Adresa postala: str. Salcimilor, nr.23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402171, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2013 15:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer