Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Scoala generala nr. 1 Ardeoani, com. Ardeoani, jud. Bacau, Romania


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.727.352 RON

Castigatorul Licitatiei: CONEXTRUST S.A.
Anunt de atribuire numarul 82082/04.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 75163
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Ardeoani (Consiliul Local Ardeoani)
Adresa postala: Com. Ardeoani, Jud. Bacau, Localitatea: Ardeoani, Cod postal: 607015, Romania, Punct(e) de contact: Victor Diaconu, Tel.0234354000, Email: [email protected], Fax: 0234354122, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Scoala generala nr. 1 Ardeoani, com. Ardeoani, jud. Bacau, Romania
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Ardeoani, jud. Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractu de lucrari pentru Scoala generala nr. 1 com Ardeoani, jud. Bacau. Locatia: in comuna Ardeoani, jud. Bacau. Romania
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 727, 351.42RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
durata de executie a lucrarii
15%
Descriere:
3.
programul calitatii
10%
Descriere:
4.
garantia de executie pardoseli
5%
Descriere:
5.
garantia de executie tamplarie
5%
Descriere:
6.
garantia de executie instalatie electrica
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4304 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONEXTRUST S.A.
Adresa postala: str.I.S.Sturza, nr.78, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600269, Romania, Tel.0234576702, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0234515831
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5727351.42 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Cuza Voda Nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234513296, Fax: 0234514275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Stavropoleos nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Ardeoani, jud. Bacau - compartiment Juridic
Adresa postala: com. Ardeoani, jud. Bacau, Localitatea: Ardeoani, Cod postal: 607015, Romania, Tel.0234354000, Email: [email protected], Fax: 0234354122
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.01.2010 08:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer