Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SCULE ASCHIETOARE PENTRU MASINI UNELTE


Anunt de participare (utilitati) numarul 6058/17.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TG-JIU
Adresa postala: BAZA de APROVIZIONARE TRANSPORT SERVICII MOTRU, STRADA INSURATEI NR.1, Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: URSU ADRIANA GABRIELA, Tel.0723/803853, 0726/120090, In atentia: BIROU PUC, Email: [email protected], Fax: 0253-410085, Adresa internet (URL): www.cnlo.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SCULE ASCHIETOARE PENTRU MASINI UNELTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: BATS MOTRU, BATS ROVINARI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE SCULE ASCHIETOARE PENTRU MASINI UNELTE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29474000-2 - Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
2212 BUC
Valoarea estimata fara TVA: 59, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
598 Ron PT IMM-uri se acc 50 % din val garant de part. Garant de part se va const in cont Bats Motru BCR: RO64RNCB2810000010140001 RAIFFEISEN: RO06RZBR0000060007491207 BRD: RO93BRDE200SV14454732000
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii Modalitati de plata: modalitatile legale de plata in functie de disponibilitati in termen de 90 de zile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Societate iar in cazul asocierii mai multor ofertanti, asocierea va fi legalizata-cu desemnarea unui lider-fara obligatia ca prin aceasta asociere sa se formeze o noua persoana juridical
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certif privind indep oblig de plata a imp tax si CAS catre bug comp ale Bug gen cons Certif emis de Of Regis si Comertului cu max 30 zile inaintea licitatieisi Certif de inreg emis de Cam de Comert si ind. Pt pers fiz rom Se sol autoriz de funct, prec si orice alt doc edif consid nec pt dov apart la cat prof impusa de indep contr Pt pers jurid/fiz straine: Doc edif care sa dov o forma de inreg ca pers jurid sau de inregi/atest ori apart din pct de vedere prof, in conform cu prev leg din tara in care cand/ofert este rez, declaratie pe proprie raspundere sau alte doc echiv din care sa rez ca op ec ofertant nu se ala in niciuna din sit prev la art180-181 din oug34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 30.06.2006, vizat si inreg de organele competente. Se va prezenta copie dupa bilantul contabil la 30.06.2006, iar pentru firmele nou infiintate, copie dupa ultima balanta. 3. Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul obiectului contractului din ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa inf gen Aut prod Recom Cert sist calit sau faptul ca sunteti in curs de cert(pt prod) Fisa expr sim Dot specifice Decl al pers angajat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 40 RON
Conditii si modalitate de plata: cu factura fiscala, direct la casieria BATS MOTRU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2007 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.04.2007 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200136, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: BATS MOTRU, Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Tel.0726120090, Fax: 0253-410085
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.03.2007 19:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer