Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Semaforizare intersectie str. O. Onicescu-str. Primaverii Municipiul Botosani"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
637.779 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CONREC S.A. BOTOSANI
Anunt de atribuire numarul 25813/07.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 15424
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BOTOSANI
Adresa postala: str. Piata Revolutiei nr.1, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Punct(e) de contact: MARIA CIUBOTARIU, Tel.0231530143, In atentia: Maria Ciubotariu, Email: [email protected], Fax: 0231515142/0231531595
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Semaforizare intersectie str. O. Onicescu-str. Primaverii Municipiul Botosani"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- semaforizarea intersectiei largirea celor doua strazi in zona intersectiei, semnalizare si marcaje longitudinale si transversale, refacerea sistemului rutier si retelelor ce intersecteaza treseele reamenajate, studiu de trafic vizat de Politia Municipiului Botosani
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
45316212-4-Instalare de semafoare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
637, 778.97RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23716 Denumirea: Semaforizare intersectie str. O.Onicescustr. Primaverii Municipiului Botosani
V.1) Data atribuirii contractului 9/24/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CONREC S.A. BOTOSANI
Adresa postala: STR. CALEA NATIONALA, NR. 146, Localitatea: BOTOSANI, Cod postal: 710370, Romania, Tel.0231-517941, Fax: 0231-514672
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 865429.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 637778.97 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 26
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SUBCONTRACTANT : S.C. ELCO S.A. BOTOSANI CU UN PROCENT DE 25.85, CONTRACT NR. 55
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: str.Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Oficiul juridic al Primariei municipiului Botosani
Adresa postala: Adresa postala: str.Postei , nr.9 , ,Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Tel.0231-511712, Fax: 0231/531595
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Curtea de Apel Suceava
Adresa postala: Adresa postala: str.Stefan cel Mare, nr.62, Localitatea: Suceava , ,Cod postal: 710356 , ,Romania, Tel.0230-216321, Fax: 0230-215383
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2007 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer